Kwieciak gruszowiec

Jest to chrząszcz długości 3—5 mm podobny do kwieciaka jabłkowca, od którego różni się prostą przepaską na pokrywach (u jabłkowca jest ona skośna). Larwa jest robakowata, beznoga, brudno- biała, z głową brązowoszarą. Zimują jaja w pąkach kwiatostanowych. Wczesną wiosną wylęgają się larwy, które żerują wewnątrz pąka, niszcząc w nim wszystkie pąki kwiatowe. Szkody widoczne są dopiero w okresie kwitnienia. Drzewa kwitną słabo, a gałązki mają bardzo mało listków. Uszkodzone pąki zasychają i z czasem opadają. Larwy przepoczwarczają się w pąkach. Na przełomie maja i czerwca wylatują chrząszcze, które żerują krótko na młodych pędach i liściach grusz, a następnie zapadają w sen letni, ukrywszy się w szczelinach kory. W drugiej połowie sierpnia chrząszcze wychodzą z kryjówek i żerują intensywnie podgryzając pąki liściowe, rzadziej kwiatostanowe. Od września do przymrozków samice składają jaja, po jednym w każdy pąk. Zwalczanie. W czerwcu zwalcza się młode chrząszcze, stosując Owadofos płynny 50 (2,25 l/ha) lub Zolone (2,25 l/ha) albo Metation E 50 (2,25 l/ha), Foschlor płynny 25 (6 l/ha) lub Metox płynny 30 (9—15 l/ha), Cymbusz 10 EC (0,4 l/ha), Decis 2,5 EC (0,6 l/ha), Ripcord 10 EC (0,4 l/ha).