Ogólne zasady przechowywania chemicznych środków ochrony roślin

Przezorny rolnik lub ogrodnik ma zawsze niewielki (corocznie wymieniany) zasób najczęściej używanych środków grzybo- i owadobójczych. Dzięki temu unika kłopotów i straty czasu w momencie silniejszego wystąpienia szkodników lub chorób oraz zwiększonego zapotrzebowania na poszukiwane środki. Stosunkowo długi okres ważności środków chemicznych pozwala na wcześniejszy ich zakup. Na podstawie badań ustalono, że okres ważności pylistych środków wynosi około 2,5 roku, środków płynnych owadobójczych — około 2 lata, zapraw nasiennych — około 2,5 roku. Okresy ważności…

Read More

Pierwsza pomoc przy zatruciach

W razie zatrucia się pracownika wykonującego zabieg należy przede wszystkim wezwać lekarza, a przed jego przybyciem wykonać następujące czynności: 1. przenieść chorego z miejsca zagrożenia, w miejsce zaciszne, ocienione i zapewnić mu spokój; 2. zdjąć odzież ochronną, obmyć ręce i twarz ciepłą wodą z mydłem i przykryć chorego kocem; 3. w razie zatrucia środkiem chemicznym przez przewód pokarmowy należy możliwie szybko wywołać wymioty mechanicznie albo przez podanie ciepłej słonej wody lub wody z solą gorzką…

Read More

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

Chemiczna metoda zwalczania pozwala uzyskiwać szybkie efekty, które nie sposób otrzymać za pomocą metod: agrotechnicznych, mechanicznych, fizycznych czy biologicznych. Do zalet tej metody należą łatwość przeprowadzenia zabiegu oraz jej wysoka opłacalność. Wreszcie można ją zastosować do ratowania zbiorów wówczas, gdy choroba czy szkodnik wystąpiły już w dużym nasileniu. Wraz z wprowadzeniem środków ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami wyłaniają się jednak coraz to nowe problemy. Metoda chemiczna jest bronią obosieczną, ponieważ zagraża zdrowiu człowieka, jeżeli…

Read More

Ogólne metody zapobiegania i zwalczania szkodników magazynowych

Duża ilość i różnorodność produktów spożywczych, oraz to, że stanowią one często materiał spożywczy bezpośrednio sprawiają, że zwalczanie szkodników magazynowych jest niezwykle trudne i uciążliwe. Trudność tę pogłębia fakt, że nie można stosować środków zachowujących toksyczność w chronionych produktach przez dłuższy okres, lub też pogarszających ich jakość. Toteż olbrzymią rolę odgrywają metody zapobiegawcze. 1. Magazyny powinny być stale i systematycznie kontrolowane, a w razie stwierdzenia obecności szkodników bezwzględnie oczyszczone. 2. Obowiązuje ścisła kontrola ziarna i…

Read More

Rozkruszki

Prowadzone w ostatnich latach badania przechowywanych produktów spożywczych, wykazały, że są one porażone przez rozkruszki. Atakują one uszkodzone ziarno, mąkę oraz nasiona różnych roślin niszcząc tylko zarodek, wskutek czego nasiona słabiej kiełkują albo nie kiełkują wcale. Ponadto atakują prawie wszystkie inne produkty spożywcze, jednakże nie zawsze są zauważane ze względu na swe małe rozmiary, a niekiedy ukryty tryb życia. Produkty porażone ulegają przy tym zawilgoceniu, zagrzaniu i zanieczyszczeniu wylinkami i kałem. Produkty silnie opanowane przez…

Read More

Spichrzel surynamski

Jest to mały (2,5—3,5 mm), płaski, wydłużony chrząszcz, barwy od czerwonej do ciemnobrązowej, pokryty krótkimi włoskami i mający z każdego boku przedtułowia po 6 masywnych ząbków (rys. 126 c). Larwa, długości około 4 mm, jest białawożółta z dwoma rzędami brązowych plamek na stronie grzbietowej. Dzięki dobrze rozwiniętym nogom jest bardzo ruchliwa. Spichrzel uszkadza mąkę, ziarno zbóż i nasiona różnych innych roślin, suszone owoce, zioła, orzechy, tytoń i wiele innych produktów. W Polsce w ciągu roku…

Read More

Żywiak chlebowiec

Jest to groźny szkodnik wszelkich produktów spożywczych w mieszkaniach i magazynach, powszechnie występujący w Polsce. Chrząszcze, długości 2—3 mm, mają ciało walcowate, rdzawobrązowawe, a ich pokrywy drobno punktowe są gęsto pokryte żółtawymi, prawie leżącymi włoskami. Larwa, długości 5 mm, jest mięsista, lekko zgięta, biaława, pokryta włoskami. Larwy atakują ziarno zbóż, produkty przemiału, pieczywo, suszone owoce i warzywa, zioła, przyprawy, herbatę, tytoń, skóry, kleje introligatorskie, stare książki i zbiory muzealne. W twardych produktach wygryzają kanaliki. Poza…

Read More

Mącznik młynarek

Jest to chrząszcz długości 12—16 mm, o ciele wypukłym, początkowo słomkowożółtym, z czasem brązowiejącym i przybierającym niemal czarną barwę. Larwa, długości 25—30 mm, jasnobrązowa z trzema parami nóg, przypomina wyglądem drutowca. Zimują larwy, które przepoczwarczają się na wiosnę, zwykle poza miejscem stałego żerowania. Chrząszcze pojawiają się w czerwcu. Lot chrząszczy oraz składanie jaj odbywają się w nocy. Samice składają jaja do produktów spożywczych. Chrząszcze i larwy odżywiają się ziarnem zbóż, kaszą, płatkami owsianymi, otrębami, mąką,…

Read More

Pustosz kradnik

Chrząszcz ten należy do najpospolitszych szkodników magazynowych w kraju. Samce są bardziej wydłużone i wąskie, a ich pokrywy są czerwonobrunatne; samice mają ciało krępe i pokrywy silnie wypukłe, szarobrunatne z 4 białymi plamami. Ciało samców i samic, długości około 2,5—4 mm, pokryte jest drobnymi włoskami. Larwy, długości około 5 mm, są kremowożółte, cylindryczne, silnie pomarszczone, żółto owłosione, z głową brązową, pozbawioną oczu. Larwy żerują na ziarnie zbóż, zjadają nasiona innych roślin, mąkę, kaszę, suszone owoce…

Read More

Trojszyk ulec

Chrząszcz, długości 3—-4 mm, barwy brązowej, ma pokrywy bruzdkowane z rzędami punktów. Larwy są początkowo białe i miękkie, potem żółte, a następnie brązowe i sprężyste. Chrząszcze i larwy odżywiają się mąką i jej przetworami, kaszami, ziarnem zbóż, nasionami fasoli, grochu, suszonymi jarzynami, papryką, orzechami itp. Mąka, w której żerują chrząszcze, na brudnoszarą barwę i nieprzyjemny zapach, a ciasto z niej sporządzone jest nieelastyczne, gorzkie i bez zapachu. Ponieważ chrząszcze mogą przeżyć bez pożywienia długi okres,…

Read More
1 2 3 30