Misecznik śliwowiec

Szkodnik atakuje przede wszystkim śliwę, występuje jednak także na jabłoniach, zwłaszcza na odmianie Malinowa Oberlandzka, gruszach, agreście, porzeczkach, malinach, głogu, leszczynie i wielu innych. Jest to drobny pluskwiak, którego samce mają jedną parę skrzydeł i giną wkrótce po zapłodnieniu, toteż uchodzą uwagi sadowników. Samice pozbawione są skrzydeł i przez całe życie przebywają pod tarczką. Tarczki, długości 2,5—6 mm, są okrągławe, wypukłe, brązowe, płaską stroną przyklejone do gałązki. Larwy długości do 0,7 mm, płaskie żółtawe, zimują na pniu i dolnej stronie gałązek. W ciepłe i słoneczne dni wiosenne larwy przenoszą się na młode gałązki oraz pędy dwuletnie i wysysają z nich soki. Po kilku tygodniach żerowania samice osiadają na stałe. W maju uskrzydlone samce zapładniają samice, które otaczają się następnie tarczką i składają pod nią jaja (maj, czerwiec). Pod każdą tarczką znajduje się od 200 do 2000 jaj w postaci białego proszku. Po upływie około 30 dni wylęgają się larwy, które przechodzą na liście i młode pędy, gdzie żerują do jesieni, kiedy wracają na gałęzie. W ciągu roku rozwija się jedno pokolenie. Zaatakowane liście odbarwiają się i opadają, owoce drobnieją, a pędy przestają rosnąć. W przypadku silniejszego opanowania przez misecznika drzewa przestają owocować, a nawet obumierają. W okresie jesienno-zimowym, najlepiej na wiosnę przed nabrzmiewaniem pąków, opryskać drzewa owocowe i krzewy stosując: Krezotol sodowy 50 l% (15 kg/ha) lub Karbolinę DNK 3% (45 l/ha). Po rozwinięciu się liści można stosować Owadofos płynny 50 (2,25 l/ha), Sadofos płynny 30 (6 l/ha), Metation E-50 (2,25 l/ha), Nogos 50 EC (1,5 l/ha) lub Winylofos płynny 50 (1,5 l/ha) albo Fekama dichlorvos 50 (1,5 l/ha) lub Ultracid 40 WP (1,5 kg/ha). Ultracid stosować tylko w szkółkach i matecznikach