Owocnica jabłkowa

Owocnica jabłkowa występuje w Polsce powszechnie i jest bardzo groźna dla sadów słabo owocujących. Ta błonkówka ma ciało długości 7 mm, żółte z brunatnoczarnym rysunkiem na grzbiecie, oraz dwie pary błoniastych skrzydeł z ciemnym użyłkowaniem. Larwa długości około 18 mm jest biaława z głową i tarczką brązowo- czarnymi. Zimują larwy w kokonie w glebie na głębokości do 15 cm, gdzie się przepoczwarczają. Dorosłe owady wylatują podczas kwitnienia jabłoni. Samice składają jaja pod skórkę dna kielicha, a larwa żeruje początkowo w miejscu złożenia jaja, tworząc na zawiązku podłużną minę, która na starszym owocu widoczna jest w postaci zbrązowiałej blizny. Starsze larwy wgryzają się w zawiązek aż do komory nasiennej niszcząc ją całkowicie. Tak uszkodzony zawiązek opada. Jedna larwa może uszkodzić kilka zawiązków. Dojrzała larwa wychodzi z opadłego zawiązka owocu, dostaje się do gleby, gdzie zimuje. Zapobieganie i zwalczanie. Po przekwitnieniu jabłoni opryskuje się je jednym z następujących preparatów: Bi 58 EC, Ekatin lub Fekama dichlorvos 50 (1,5 l/ha), Owadofos płynny 50 lub Anthio (oba 2,25 l/ha), Foschlor płynny 25 (6 l/ha), Basudin 25 EC (2,25 l/ha), Sadofos płynny 30 (4,5 l/ha), Winylofos płynny 50 (1,5 l/ha) lub Metasystox i forte (0,75 l/ha).