Piędzik przedzimek

Jest to szkodnik głównie jabłoni, grusz, czereśni i wiśni, ale wy- stępuje również na wielu innych drzewach i krzewach liściastych. Tylko samce tego motyla są normalnie uskrzydlone, słomkowosza- re, długości 10—12 mm. Samice mają skrzydła szczątkowe i nie mogą latać; ich odwłok jest grubszy, barwa brązowoszara. Gąsienice mają ciało długości 20—25 mm, żółtozielone, z 3 białymi liniami na bokach. Poruszając się wyginają ciało „pętelkowato”. Zimują jaja w pobliżu pąków i w spękaniach kory, przeważnie górnych gałązek. Wylęgłe wiosną gąsienice początkowo wygryzają pąki, później nadgryzają kwiaty i zawiązki owoców. W blaszce liściowej wyżerają dziury, często pozostawiając z niej tylko nerw główny. Przy masowym wystąpieniu zupełnie ogałacają drzewa z liści. Przepoczwarczają się w glebie na głębokości 5—10 cm. Motyle pojawiają w się w październiku i listopadzie, w niektórych latach masowo. Samice wędrują po pniu do korony drzewa, gdzie składają jaja pojedynczo lub w małych grupach. Jaja piędzika można zniszczyć wczesnowiosennym (przed pękaniem pąków) opryskiwaniem Karboliną DNK 3% (45 l/ha) lub Krezotolem sodowym 50 l% (15 kg/ha). Jeśli zabieg ten nie został wykonany, to w rejonach licznego występowania szkodnika opryskuje się drzewa wiosną, najpóźniej przed zakwitaniem, a po wylęgu gąsienic, jednym z następujących preparatów: Foschlor płynny 25 (6 l/ha) albo Winylofos płynny 50 lub Fekama dichlorvos — oba (1,5 l/ha), Hostathion 40 EC (2,25 l/ha), Zolone 35 EC (2,6 l/ha), Bactospeine PM 6000 (3 kg/ha), Thuricide HP (3 kg/ha), Dipel (4,5 kg/ha), Owadofos płynny 50 (2,25 l/ha), Nexion 40 EC (1,5 l/ha), Basudin 25 EC (2,25 l/ha), Gardona 24 EC (4,5 l/ha), Propotox M płynny (3 l/ha), Ambusz 25 EC (0,3 l/ha) lub Decis 2,5 (0,75 l/ha), Cymbusz 10 EC (0,4 l/ha), Fastac 10 EC (0,2 l/ha). Opryskiwanie należy przeprowadzić w cieplejsze dni. W małych sadach można założyć na pnie, przy końcu października, opaski lepowe, do których przyklejają się wędrujące po pniu samice piędzika.