Mszyca czereśniowa

Mszyce uskrzydlone i bezskrzydłe, długości około 2 mm, są czarne, błyszczące, przy czym mszyce bezskrzydłe mają silnie rozszerzony odwłok. Jaja, czarne, błyszczące, mają około 0,5 mm długości. Zimują jaja na pędach czereśni i wiśni w pobliżu pąków. Do połowy lata mszyce wysysają soki z liści i młodych pędów tych drzew. Liście ulegają silnemu skręcaniu, czernieją i zasychają. W „gniazdach” zwiniętych liści ukryte są kolonie mszyc. W lecie pojawiają się mszyce uskrzydlone, które przelatują na dziko resnące gatunki przytulii i przetacznika. W jesieni wracają na czereśnie i wiśnie. Mszyca czereśniowa przenosi wirusy powodujące więdnięcie i zamieranie wiśni, a także wirusy mozaiki i pasiastości. Wyrządza duże szkody bezpośrednie i pośrednie.