Owocówka śliwkóweczka

Owocówka śliwkóweczka (zwłaszcza I pokolenie gąsienic) jest najgroźniejszym szkodnikiem śliw. Motyl ma skrzydła o rozpiętości 12—15 mm, przednie szarobrunatne, z szarą plamką przy zewnętrznym brzegu, tylne jasnobrunatne z białawą frędzlą. Dorosła gąsienica, długości około 11 mm, jest różowoczerwona, z czarną głową. Zimują dorosłe gąsienice ukryte w kokonach pod odstającą korą, głównie w dolnej części pni drzew lub w wierzchniej warstwie gleby, pod resztkami roślin i opadłymi liśćmi. Przy końcu kwietnia gąsienice przepoczwarczają się i już w połowie maja mogą wylatywać pierwsze motyle. Wylot motyli trwa do końca czerwca. Samice składają jaja zwykle pojedynczo na owocach śliw, ałyczy i tarniny. Wylęgłe po 6—9 dniach gąsienice wdrążają się do owoców i wyżerają miąższ koło pestki. Z miejsca wgryzienia się gąsienicy wypływają kropelki gumy. Owoce pokrywają się fioletowymi plamami i opadają przedwcześnie. Jedna gąsienica może uszkodzić kilka owoców. Dorosłe gąsienice opuszczają owoce, wyszukują sobie kryjówki, gdzie otaczają się kokonem. Większość gąsienic przepoczwarcza się, a motyle letniego pokolenia latają w drugiej połowie lipca i w sierpniu. Gąsienice drugiego pokolenia pojawiają się pod koniec lipca — na początku sierpnia i żerują w dojrzewających owocach. W latach o wyjątkowo sprzyjających warunkach, zwłaszcza na południu kraju, część gąsienic II pokolenia przepoczwarcza się i wylatują jeszcze motyle tego pokolenia. Szczególnie szkodliwe są gąsienice II pokolenia niszczące niemal corocznie duży procent owoców śliw. Zwalczanie. Zabieg należy przeprowadzić przed wylęgiem pierwszych gąsienic pierwszego pokolenia (w fazie rozwojowej jaja zwanej „czarną główką”), który mniej więcej zbiega się z początkiem masowego składania jaj i okresem zakwitania „białej akacji”. Skuteczne zwalczanie pierwszego pokolenia owocówki (zabieg zwykle w połowie czerwca) zabezpiecza śliwy przed wystąpieniem drugiego pokolenia szkodnika w większym nasileniu. W sadach, w których porażenie owoców w poprzednim roku przekraczało 5%, opryskiwanie trzeba powtórzyć po 10—14 dniach, stosując Anthio lub Owadofos płynny 50 (2,25 l/ha), Zolone 35 EC (płynny) i 30 WP (zawiesinowy), Basudin 25 EC (2,25 l/ha), Fekama dichlorvos 50 (1,5 l/ha), Dęcia EC (0,4 l/ha). Ambusz 25 EC (0,3 l/ha), Imidan 50 WP (2,25 l/ha), Cymbusz 25 EC (0,3 l/ha), Dimilin 25 WP (0,9 kg/ha). Lebaycid (2,25 l/ha) może być stosowany tylko jeden raz w sezonie. Zwalczanie drugiego pokolenia (zabieg zwykle w 3 dekadzie lipca), ze względu na karencję, jest możliwe tylko na odmianach późnych.