Zwójki uszkadzające pąki i liście

Obecnie zwójki te należą do groźniejszych szkodników drzew owocowych w większości województw. Płatkówka pstrocineczka. Jest to drobny motyl ze skrzydłami ciemno-niebiesko-szarymi, na końcach białawymi z brązowym rysunkiem. Gąsienice, długości około 20 mm, ciemnozielonkawe lub żółtawe, mają ciemnobrązowe brodawki, głowę i tarczkę. Zimują gąsienice na gałązkach jabłoni i grusz w pobliżu pąków. Na wiosnę wyżerają wnętrze oprzędzonych pąków lub nadgryzają je, co powoduje zwykle ich zamieranie i opadanie. Później gąsienice żerują wewnątrz oprzędzonych liści. Po rozerwaniu oprzędu bardzo szybko spuszczają się na cienkiej nitce przędzy. W ciągu roku występuje jedno pokolenie. Wydłubka oczateczka. Jest to szkodnik szczególnie groźny dla szkółek. Jego skrzydła, o rozpiętości 15—17 mm, są barwy szaro- białej, z brunatnymi końcami i ciemnobrązowym rysunkiem. Gąsienica, długości około 10—15 mm, ma ciało brunatnoczerwone lub żółtobrunatne, głowę i tarczkę czarne. Zimują gąsienice w kokonach na gałązkach jabłoni, rzadziej innych drzew owocowych, zwykle w pobliżu pąków. Na wiosnę żerują w oprzędzonych pąkach. Przepoczwarczają się w czerwcu. Poczwarka ukryta jest pod zagiętym brzegiem starszego liścia. Motyle latają w czerwcu i lipcu. Samica składa jaja pojedynczo na liściach. Gąsienice wylęgają się w połowie sierpnia i po krótkim okresie żerowania na liściach otaczają się kokonem. Zapobieganie i zwalczanie. Sady silniej opanowane zaleca się opryskiwać raz na trzy lata najlepiej przed pękaniem pąków, Karboliną DNK 3% (4,5 L/ha), Krezotolem sodowym 50 l% (15 kg/ha) lub 01eo-Wofatoxem 0,5% (7,5 l/ha). Wysoka wilgotność powietrza zwiększa skuteczność tych preparatów. Przed kwitnieniem opryskuje się drzewa jednym z następujących preparatów: Anthio (1,5—3 l/ha), Foschlor płynny 25 (6 l/ha), Dipel (3—4,5 kg/ha), Owadofos płynny (2,25 l/ha), Gardona EC (4,5 l/ha), Basudin 25 EC (2,25 l/ha), Metation E-50 (2,25 l/ha), Bactospeine PM 6000 (3 kg/ha), Bactospeine WP 16000 (1 kg), Am- busz 25 EC (0,3 l/ha), Zolone 35 EC (1,8—2,6 l/ha), Zolone 30 WP (3 kg/ha) lub Metox płynny 30 (9 l/ha), Winylofos płynny 50 (1,5 l/ha), Ripcord 10 EC (0,4 l/ha), Decis 2,5 EC (0,75 l/ha), Cymbusz EC (0,15 l/ha), Cymbusz 10 EC (0,4 l/ha), Fastac 10 EC (0,2 l/ha),