Biała plamistość liści truskawki

Ta choroba grzybowa występuje w Polsce dość powszechnie, w niektórych latach w dość dużym nasileniu. Szczególne szkody wyrządza na plantacjach matecznych. Na górnej i dolnej stronie liści, na ogonkach liściowych oraz rozłogach truskawek występują okrągławe, plamki, średnicy 1—3 mm, szarobiałe z brunatnoczerwoną obwódką. Plamki na dolnej stronie liści są mniej wyraźne, na ogonkach liściowych i rozłogach bardziej wydłużone. W miarę nasilania się choroby liczba plam rośnie i mogą się one zlewać, powodując obumieranie liści. Wzrost silnie porażonych roślin ulega zahamowaniu, zmniejsza się liczba wydawanych rozłogów i młodych roślinek. Zapobieganie i zwalczanie. Zabiegi agrotechniczne znacznie ograniczające nasilenie choroby polegają na wczesnowiosennym wygrabianiu i niszczeniu porażonych, obumarłych liści oraz niedopuszczaniu do zachwaszczenia plantacji. Zabiegi chemiczne należy stosować dwu- lub trzykrotnie w następujących terminach: w okresie rozwijania się pąków kwiatowych, około 10 dni później i po zbiorze owoców. Zaleca się użycie Cynkotoxu (7,5 kg/ha), Euparenu (5,0 kg/ha) albo Miedzianu 50 (5,0 kg/ha). Miedzian 50 stosować po zbiorze owoców. Na 1 ha plantacji należy zużyć 2500 l cieczy roboczej.