Szara pleśń na buraku

Jest to pospolita choroba grzybowa, która może powodować duże szkody, zwłaszcza przy przechowywaniu buraków w kopcach. Na powierzchni korzeni buraka pojawia się początkowo białawy, a następnie szary, pylący nalot. Porażone tkanki brunatnieją i ulegają mokrej zgniliźnie, która szybko obejmuje cały korzeń. Zapobieganie chorobom buraka podczas przechowywania. W czasie zbioru buraka ćwikłowego i pastewnego głowy i ogony korzeni należy obcinać ostrym nożem, aby powierzchnia cięcia była gładka i szybciej się zabliźniała. Obcięte ogony należy usuwać z pola i niszczyć. Buraki cukrowe z porażonych pól należy zaraz przerabiać w cukrowni, a buraki ćwikłowe i pastewne przeznaczać do spożycia lub skarmiać zwierzętami. Przed zakopcowaniem lub umieszczeniem buraków w przechowalni należy je posortować, usuwając wszystkie chore, uszkodzone, zwiędnięte i nadmarznięte. Kopce należy zakładać w miejscach suchych i zaopatrzyć w wietrzniki. Nie wolno kopców przykrywać za wcześnie ziemią. Buraki najlepiej przechowują się w temperaturze 0—1°C i wilgotności powietrza 90—95%. Przechowalnie należy przed składowaniem buraków oczyścić, odkazić i przewietrzyć. Przechowywane buraki należy często kontrolować, zwłaszcza w początkowym okresie. W razie stwierdzenia gnicia buraki należy ponownie posortować, usuwając gnijące. Buraki cukrowe przechowywane w cukrowniach zaleca się opryskiwać 25-procentowym mlekiem wapiennym.