Gnatarz rzepakowiec

Szkodnik ten występuje na krzyżowych roślinach ozimych i jarych. Szkody wyrządzają larwy, podobne do gąsienic motyli o barwie szarozielonej w młodych stadiach rozwojowych. W miarę wzrostu larwy ciemnieją i stają się czarne z podłużnymi jaśniejszymi paskami. Poczwarka ciemnoszara otoczona jest ziemnym kokonem. Jajo żółtobiałe, ma kształt fasoli i długość ok. 1 mm. Owad dorosły — błonkówka długości 6—8 mm, o rozpiętości skrzydeł 15 mm, ma głowę czarną i odwłok pomarańczowy. Zimuje larwa w kokonie w glebie. Wiosną w maju, a w razie zimnej wiosny w czerwcu, po przepoczwarczeniu następuje wylot dorosłych błonkówek. Samice składają po 3—4 dniach jaja pod skórką liści gorczycy, rzepaku, rzepiku i innych dziko rosnących roślin krzyżowych. Jedna samica składa około 200 jaj. Po 7 dniach wylęgają się larwy, które rozpoczynają żerowanie na tkance liściowej. Rozwój larw trwa od 10 do 25 dni, zależnie od pogody. Dorosłe larwy schodzą do ziemi na głębokość 4—5 cm, gdzie wytwarzają kokon ziemny. Przepoczwarczenie trwa około 10—30 dni. Część larw I pokolenia w nie sprzyjających warunkach (niska temperatura) może zapadać w odrętwienie (diapauzę), które trwa do jesieni lub do wiosny następnego roku. Owady dorosłe I letniego pokolenia gna- tarza pojawiają się na początku sierpnia, wyjątkowo już w II połowie lipca. Larwy tego pokolenia na ogół wszystkie schodzą do ziemi rozpoczynają diapauzę, a tylko nieliczne, w sprzyjających warunkach, mogą przepoczwarczyć się i wydać III pokolenie błonkówek dorosłych. Zapobieganie i zwalczanie. Opryskiwanie lub opylanie rzepaków środkami chemicznymi rozpoczynać należy gdy na 1 roślinie pojawią się przeciętnie 4 larwy gnatarza, czego można się spodziewać od początku I dekady czerwca (pierwsze pokolenie) lub od drugiej połowy sierpnia (drugie pokolenie, które może występować na wschodach rzepaku i rzepiku ozimego). Do opryskiwania zaleca się: Nexion EC 40 (0,3 l/ha), Thiodan płynny 35 (1,2 l/ha), Decis 25 EC (0,3—0,35 l/ha). Jeżeli zajdzie konieczność użycia środków chemicznych, w czasie kwitnienia roślin należy stosować Thiodan i tylko poza godzinami lotu pszczół. Thiodan działa skutecznie w temperaturze powyżej 18cC. Nie wolno opylać roślin wilgotnych.