Kistnik malinowiec

Jest to mały walcowaty chrząszcz długości około 4 mm, barwy popielatożółtawej, od strony grzbietowej lekko wypukły. Larwy są białawokremowe, długości 5—6,5 mm. Zimują chrząszcze w wierzchnich warstwach gleby. Na plantacje malin przelatują na krótko przed kwitnieniem. Uszkadzają rozwijające się pąki i kwiaty, a następnie słupki i pręciki. Samica składa po jednym jaju w kwiat na dnie kwiatowym. Wylęgłe larwy żerują w owocach powodując ich „robaczywienie”. W fazie dojrzewania owoców malin larwy opuszczają owoce i kryją się do gleby, gdzie następuje przepoczwarczenie. W ciągu roku rozwija się tylko jedno pokolenie. Obok kistnika malinowca występuje zwykle mniej licznie kistnik pyłkowiec. Zapobieganie i zwalczanie. W momencie pojawiania się chrząszczy, tj. w momencie rozluźnienia się pąków kwiatowych należy opryskać plantacje stosując: Metation E 50 (2,25 l/ha), Owadofos płynny 50 (2,25 1/ha), Sadofos płynny 30 (4,5 l/ha), lub Fekama dichlorvos 50 (1,5 l/ha) lub Winylofos płynny 50 (1,5 l/ha), Basudin 25 EC (1,5—2,5 l/ha), Zolone 35 EC fos płynny 50 (1,5 l/ha), Basudin 25 EC (2,5 l/ha), Zolone 35 EC (3,0 l/ha), Zolone 30 WP (3,0 kg/ha), Cymbusz 10 EC (0,5 l/ha), Decis EC (0,8 l/ha), Sherpa 25 EC (0,24 l/ha), Propotox M płynny (3,0 l/ha).