Czerwona zgnilizna korzeni truskawki

Czerwona zgnilizna korzeni jest, obok szarej pleśni, najgroźniejszą chorobą grzybową truskawki. Objawy porażenia można zaobserwować już na początku okresu wegetacji, najczęściej dopiero na plantacjach dwuletnich. Rośliny rosną słabiej, mają liście zdrobniałe, bardzo często przybierające barwę czerwoną. Silnie porażone rośliny zamierają. Choroba występuje na plantacji gniazdami, najpierw w zagłębieniach terenu i w miejscach najwilgotniejszych, a z czasem może się tak rozprzestrzenić, że dalsze prowadzenie plantacji staje się nieopłacalne. System korzeniowy porażonych roślin jest silnie zredukowany, korzenie boczne czernieją i obumierają, korzenie główne są zbrunatniałe, a na ich przekroju widoczne jest zaczerwienienie rdzenia, co jest cechą charakterystyczną choroby. Grzyb zimuje w resztkach porażonych roślin w glebie. Zapobieganie i zwalczanie. Zasadnicze znaczenie w zwalczaniu choroby mają zabiegi agrotechniczne i higieniczne. Z plantacji matecznych, na których stwierdzono występowanie czerwonej zgnilizny korzeni, nie wolno pobierać rozsady. Nie powinno się zakładać nowej plantacji bezpośrednio po zlikwidowaniu starej; jeśli stwierdzono występowanie choroby, to przerwa w uprawie truskawek na tym polu powinna wynosić co najmniej 8 lat. Nowe plantacje należy zakładać na glebach nie za wilgotnych lub zdrenowanych. Plantacje towarowe należy często kontrolować i chore rośliny wykopywać