Niezmiarka paskowana

Jest to muchówka długości 4 mm, barwy żółtej, z trójkątną, czarną plamką na głowie i trzema czarnymi, podłużnymi paskami na tułowiu. Larwa ma ciało długości 6—8 mm, białe lub żółtawe, cylindryczne, w przedniej części zwężone. Zimują larwy u podstawy źdźbła pszenicy, jęczmienia, żyta i traw (głównie perzu). W maju lub na początku czerwca larwy przepoczwarczają się. Muchówki składają jaja na górnych liściach. Po 7—8 dniach wylęgają się larwy, które wgryzają się pod pochwę liściową i żerują na dokłosiu, posuwając się do pierwszego kolanka. Przepoczwarczają się wewnątrz pędu mniej więcej na 2 tygodnie przed żniwami. Muchówki następnego pokolenia wylatują w okresie zbioru jęczmienia jarego. Okres składania jaj trwa od wzejścia wcześniej wysianych ozimin do października. Larwy pokolenia jesiennego wyżerają kanały aż do podstawy źdźbła ozimin, gdzie zimują. Niezmiarka paskowana występuje przede wszystkim na pszenicy jarej i ozimej oraz jęczmieniu, bardzo rzadko na życie. Rośliny w fazie kłoszenia się są zahamowane we wzroście, a kłos często nie wydostaje się z pochwy. Dokłosie jest skrócone i widać na nim bruzdę wyżartą przez larwy. Brzeg liścia jest w górnej części zgrubiały. Najgroźniejsze jest pokolenie wiosenne szkodnika. Zapobieganie i zwalczanie. Przyspieszając kłoszenie się roślin, powoduje się dużą śmiertelność larw, gdyż znajdą się one na odsłoniętym dokłosiu pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, które je zabijają. W tym celu należy zboża jare wysiewać możliwie najwcześniej, zboża ozime zaś możliwie późno, a ponadto stosować nawożenie (również wiosenne ozimin), wzmacniające rośliny. Ważnym zabiegiem agrotechnicznym jest też niszczenie perzu, zaorywanie odłogów i miedz porośniętych trawami, gdzie drugie pokolenie niezmiarki zwykle składa jaja. Znaczna część larw jest niszczona przez wczesną podorywkę pożniwną i głęboką orkę jesienną. Jeżeli szkodnik wystąpi w większym nasileniu, należy opryskać rośliny wczesną jesienią, podczas masowego lotu muchówek nad najwcześniejszymi zasiewami. Pszenicę można opryskiwać także wiosną w okresie kłoszenia się żyta. Termin ten musi być sygnalizowany przez służbę ochrony roślin. Do opryskiwania zalecane Są: Owadofos płynny 50 (1 l/ha) lub Metation E-50 (1 l/ha).