Pierwsza pomoc przy zatruciach

W razie zatrucia się pracownika wykonującego zabieg należy przede wszystkim wezwać lekarza, a przed jego przybyciem wykonać następujące czynności: 1. przenieść chorego z miejsca zagrożenia, w miejsce zaciszne, ocienione i zapewnić mu spokój; 2. zdjąć odzież ochronną, obmyć ręce i twarz ciepłą wodą z mydłem i przykryć chorego kocem; 3. w razie zatrucia środkiem chemicznym przez przewód pokarmowy należy możliwie szybko wywołać wymioty mechanicznie albo przez podanie ciepłej słonej wody lub wody z solą gorzką (1 łyżka soli na szklankę wody), albo wodnej zawiesiny węgla aktywowanego (1 łyżka stołowa na szklankę wody; nie wolno wywoływać wymiotów u osób nieprzytomnych, gdyż można wywołać komplikacje na skutek dostania się treści żołądka do tchawicy; nie wolno podawać do picia mleka ani żadnych olejów, ponieważ niektóre środki chemiczne rozpuszczają się w tłuszczach i są wówczas łatwiej wchłaniane przez organizm; 4. w razie dostania się preparatu do oka należy stosować do przepłukiwania wyłącznie zwykłą wodę.