Głownia zwarta owsa

Występuje u nas znacznie rzadziej niż głownia pyłkowa owsa i ma niewielkie znaczenie gospodarcze. Objawy chorobowe są następujące: poszczególne kłoski wiechy zawierają zamiast ziarniaków zbitą, dość twardą, brunatnoszarą masę zarodników, osłoniętą cienką, białawą błonką. Bardzo często porażone wiechy wyglądają normalnie i dopiero podczas dojrzewania owsa, a głównie zbioru i młocki, można zaobserwować wysypywanie się ciemnych zarodników spomiędzy plew.