Mszyca porzeczkowo-czyściecowa

Jest to szkodnik porzeczek. Mszyce uskrzydlone mają ciało owalne, długości około 2 mm, barwy zielonkawej, mszyce bezskrzydłe są zielonkawożółte. Zimują czarne, błyszczące jaja na gałązkach porzeczek u nasady pąków oraz w spękaniach kory. W okresie rozwijania się pąków wylęgają się larwy, które gromadzą się na dolnej stronie liści. W ciągu roku na porzeczce rozwija się zwykle od 3 do 4 pokoleń mszyc bezskrzydłych. Na początku lata pojawiają się osobniki uskrzydlone, które przenoszą się na czyściec i jasnotę. We wrześniu następuje przelot na porzeczkę. Obecność mszyc uwidacznia się po nabrzmieniacb i poczerwienieniu liści porzeczek. Silniej opanowane liście pokryte są ponadto słodkawą, lepką cieczą — wydzielinami mszyc. Szkodnik występuje w całym kraju i niemal corocznie wyrządza duże szkody. Na porzeczkach mogą występować jednocześnie inne gatunki mszyc, jak np. mszyca porzeczkowo-sałatowa powodująca skręcanie się wierzchołków pędów. W rejonach licznego występowania mszycy zaleca się przeprowadzić raz na trzy lata opryskiwanie krzewów w fazie nabrzmiewania pąków, stosując Karbolinę DNK 3% (45 l/ha), Krezotol sodowy 50 1% (15 kg/ha) lub Oleo-Wofatox 0,5% (7,5 l/ha). Przed kwitnieniem, po wylęgu larw, opryskuje się krzewy jednym z następujących preparatów: Nexion 40 EC (0,75 l/ha), Nogos 50 EC lub Winylofos płynny 50 (1,5 l/ha), Owadofos płynny 50 (2,25 l/ha), Zolone 35 EC (2,25 l/ha), Basudin 25 EC (2,25 1/ha), Metation E-50 (2,25 l/ha), Pirimor 50 DP (0,75 kg/ha), Sadofos płynny 30 (6 l/ha), Ambusz 25 EC (0,3 l/ha), Ripcord 10 EC (0,4 l/ha) lub Ekatin 25 (1,5 l/ha), Decis 25 EC (1 l/ha), Cymbusz 10 EC (0,6 l/ha), Hostaquick 50 EC (0,75 l/ha), Fastac 10 EC (0,2 l/ha), Croneton 500 EC (2 l/ha), Cyperkil 25 EC (0,2 l/ha). Zabieg powtarza się bezpośrednio po kwitnieniu. Należy zwracać uwagę na prewencję i karencję.