Mączniak rzekomy chmielu

Ta choroba grzybowa występuje we wszystkich rejonach uprawy chmielu, zmniejszając plon i pogarszając jego jakość. Objawy chorobowe są następujące. Wiosną niektóre pędy wyrastające z karp są znacznie krótsze i grubsze od normalnych, mają zabarwienie bladozielone i gęste ulistnienie. Na dolnej stronie ich liści występuje obfity, szary lub jasnobrunatny nalot. Są to tzw. pędy kłosowate, które stanowią źródło zakażenia dla liści i „szyszek” na zdrowych pędach chmielu. Na liściach starszych, normalnie rozwiniętych pędów pojawiają się nieco później kanciaste, brunatne, zwykle nieduże plamy pokryte od spodu wyżej opisanym nalotem. Silnie porażone liście zamierają i zasychają. Choroba obejmuje stopniowo coraz wyżej położone liście, poczynając od dołu. Niekiedy porażeniu ulegają pąki boczne na pędach starszych i wydają pędy podobnie zniekształcone jak chore pędy wyrastające na wiosnę z karp. Na porażonych t,szyszkach” chmielu pojawiają się najpierw brunatne, smugowate plamy, następnie całe szyszki brunatnieją, zasychają, a nawet opadają. Zapobieganie i zwalczanie. Należy w terminie wczesnowiosennym dokładnie i możliwie nisko wykonać cięcie chmielu, a później w okresie naprowadzania pędów na druty usunąć zbędne, w tym porażone pędy. W okresie wegetacji powinno się wycinać pędy z objawami porażenia. Zaleca się niszczenie dzikiego chmielu w sąsiedztwie plantacji towarowych, który zwykle ulega silnemu porażeniu i jest rozsadnikiem choroby. W okresie wegetacji niezbędne są kilkakrotne opryskiwania chmielu środkami grzybobójczymi w terminach: 1) bezpośrednio po naprowadzeniu pędów na przewodniki, 2) w dwa tygodnie później, 3) gdy rośliny osiągną 3/4 wysokości przewodnika, 4) na początku kwitnienia, 5) na początku zawiązywania „szyszek”, 6) w dwa tygodnie później. Zalecane są następujące preparaty: Cynkotox, Cynkomiedzian 50 (wszystkie w dawce 3,0—15 kg/ha), Dithane M-45 (2,4—12 kg/ha), Polyram Combi (1,2—6 kg/ha), Mankuprox (1,8—12 kg/ha), Ridomil Plus 45 WP (3,0—15 kg/ha). Na 1 ha plantacji należy zużyć: w 1 terminie — 1000 1 cieczy roboczej, w 2 i 3 terminie — 1500—2000 1 oraz w 4, 5 i 6 terminie — 2500—3000’1 cieczy roboczej. Preparaty: Dithane M-45, Mankuprox i Polyram Combi można stosować tylko w terminach 1—4, a Ridomil Plus 45 WP w terminach 1, 3 i 4. Cynkotox i Cynkomiedzian wolno stosować tylko do okresu kwitnienia chmielu.