Kędzierzawka płaszczyńcowa buraka

Ta choroba wirusowa ma zasięg ograniczony do rejonów występowania płaszczyńca burakowego. W Polsce notowana jest jedynie lokalnie w niektórych okolicach kilku województw, między innymi bydgoskiego, toruńskiego, włocławskiego, poznańskiego, pilskiego, gorzowskiego i zielonogórskiego. Obecnie nie ma większego znaczenia gospodarczego, niemniej jednak na terenach zasiedlonych przez płaszczyńca burakowego istnieje stałe niebezpieczeństwo silniejszego jej wystąpienia. Przy wczesnym i masowym porażeniu buraków cukrowych obniżka plonu może dojść do 40%. Zmniejsza się również zawartość cukru w korzeniach porażonych roślin. Charakterystycznym objawem choroby jest zniekształcenie i pofałdowanie liści oraz rozjaśnienie i szklistość ich unerwienia. Ogonki liściowe porażonych roślin grubieją. Młode liście ulegają silnemu skędzierzawieniu, ich ogonki zwijają się do środka, wskutek czego tworzą się charakterystyczne skupienia liści, podobne do główki sałaty. Porażone liście stopniowo żółkną, następnie brunatnieją i obumierają. Na skutek obumierania jednych liści, a wyrastania wciąż nowych głowa buraka staje się stożkowata. Wzrost korzeni chorych roślin ulega zahamowaniu, a cała roślina karłowacieje. Porażone nasienniki nie wydają nasion lub wykształcają ich mniej i gorszej jakości. Wczesne zakażenie np. w czerwcu, i upalne lato z niedoborem opadów zwiększają szkodliwość kędzierzawki płaszczyńcowej w rejonach jej występowania. Zapobieganie i zwalczanie. Zaleca się jak najwcześniej usuwać i niszczyć porażone rośliny. Plantacje nasienne buraka należy zakładać jak najdalej od plantacji z siewu i od plantacji szpinaku, zwłaszcza w rejonach występowania płaszczyńca burakowego. Należy zwalczać płaszczyńca burakowego w tych rejonach, w których w roku poprzednim stwierdzono występowanie kędzierzawki płaszczyńcowej, na sygnał służby ochrony roślin i w ustalonym przez nią terminie. Zaleca się następujące preparaty: Owadofos płynny 50 (1,2 l/ha), Metation E-50 (1,2 l/ha) lub Owadofos pylisty 5 (30 kg/ha). Preparatami pylistymi nie należy opylać roślin mokrych.