Śmietka cebulanka

Śmietka cebulanka jest rozpowszechniona w całym kraju i wyrządza corocznie olbrzymie szkody, zwłaszcza w rejonach podmiejskich, gdzie plantacje cebuli sąsiadują ze sobą i są stale zakładane w pobliżu plantacji ubiegłorocznych. Jest to mucha długości 6— 7 mm, oliwkowoszara, z bokami tułowia białawymi. Beznoga larwa, długości około 7 mm, ma ciało barwy żółtawej z połyskiem. Zimują poczwarki ukryte w brązowej, baryłkowatej bobówce, w glebie. W maju wylatują muchy i składają jaja do gleby w pobliżu roślin. Zimna i dżdżysta wiosna hamuje i utrudnia składanie jaj. Larwy żerują wewnątrz cebuli roślin z siewu, z dymki oraz nasienników. Liście uszkodzonych roślin więdną, usychają i dają się łatwo wyciągnąć z cebuli, gdyż mają zgniłą nasadę. Gdy wyjmie się z ziemi cebulę, to stwierdza się, że jej wnętrze jest zniszczone i gnijące, a wewnątrz znajdują się larwy. Dorosłe larwy przepoczwarczają się w glebie, a w lipcu wylatują muchy drugiego pokolenia. Larwy drugiego pokolenia pojawiają się zwykle przy końcu lipca i występują do września. Pokolenie to jest mniej liczne i słabiej uszkadza cebulę, jednakże nie nadają się one do przechowania. Zapobieganie i zwalczanie. Nasiona należy zaprawiać na sucho preparatem Primicid 20 (50— 75 g/kg) albo Oftanol T (40 g/kg) lub inkrustować preparatem Phytosol — zaprawa pylista. Stosując zaprawę pylistą, trzeba nasiona uprzednio zwilżyć wodą w ilości 75 ml/kg i dobrze wymieszać. Następnie wsypuje się preparat (50—75 g/kg) i ponownie dokładnie miesza. Jeśli nasiona nie zostały zaprawione, to trzeba podlać rośliny po wzejściu i powtórnie po 10—14 dniach, stosując 0,5 1 0,1-procentowego roztworu preparatu Diazinon 25 EC, Nexion EC 40 lub Basudin 25 EC na jeden metr bieżący rzędu. Można też zastosować Basudin 10 G (1 g na metr bieżący rzędu), bezpośrednio po siewie lub w kilka dni po wysadzeniu cebulki. Do odkażania gleby można stosować przed siewem preparat granulowany Dyfonate 10 G (25 kg/ha), mieszając go z wierzchnią warstwą gleby.