Namiotnik jabłoniowy

Jest to drobny motyl o skrzydłach rozpiętości do 20 mm. Skrzydła przednie są białe z czarnymi kropkami, skrzydła tylne — ciemnoszare. Gąsienica długości do 20 mm, jest żółtawa, z dwoma rzędami czarnych brodawek, głową i tarczką również czarnymi. Zimują gąsienice pod tarczkami na gałązkach jabłoni. Na wiosnę opuszczają tarczki i wgryzają się pod skórkę liści i minują je. Następnie gąsienice opuszczają miny, otaczają liście gęstym oprzędem, jakby namiotem, pod którym żerują gromadnie. Po objedzeniu liści w oprzędzie gąsienice opuszczają go i sporządzają nowy w innym miejscu. Przepoczwarczają się w oprzędzie, skąd w lipcu wylatują motyle. Samice składają jaja w złożach, które oblewają kleistą masą zastygającą w postaci tarczek. W sierpniu wylęgają się gąsienice, które przebywają pod tarczkami do wiosny. Zapobieganie i zwalczanie. Wycinanie pędów z oprzędami, w których znajdują się gąsienice skutecznie zmniejsza liczebność szkodnika. Tuż po opuszczeniu tarczek przez gąsienice opryskuje się drzewa jednym z następujących preparatów: Dipel (2,25 kg/ha), Sadofos płynny 30 (4,5 l/ha), Owadofos płynny 50 (2,25 l/ha), Foschlor płynny 25 (6 l/ha), Nogos 50 EC (1,5 l/ha), Bactospeine PM 6000 (2,25 kg/ha), Fekama dichlorvos 50 (1,5 l/ha), Bactospeine Jardin (8 l/ha), Gardona 24 EC (4,5 l/ha), Bacilan (2,25 kg/ha), Thuricide HP (2,25 kg/ha).