Wznosik doparek

Jest to motyl o skrzydłach rozpiętości 12—14 mm, przednich brunatnych z dwoma ciemnobrązowymi, zygzakowatymi liniami poprzecznymi, tylnych — ciemnobrązowych. Gąsienica, długości około 12 mm, jest żółtawa z dwoma rzędami czarnych brodawek. Zimują motyle i poczwarki w szczelinach kory drzew, pod zeschłymi liśćmi, pod dachami magazynów i w innych kryjówkach. Samice składają jaja na dolnej stronie liści. Wylęgłe gąsienice szkieletują młode liście, pozostawiając tylko dolną skórkę i nerwy. Liście ze szkieletowane pokryte są przędzą, pod którą znajduje się ruchliwa gąsienica. Szkodnik daje trzy pokolenia w ciągu roku, przy czym gąsienice I pokolenia występują w czerwcu, II pokolenia — w lipcu i sierpniu, III pokolenia — we wrześniu. Gąsienice letnich pokoleń przepoczwarczają się w białym, podłużnym kokonie na liściu, ukryte w zagiętym oprzędzionym brzegu. Zwykle największe szkody wyrządzają gąsienice II pokolenia, które przy masowym wystąpieniu niszczą całe ulistnienie. Są szczególnie groźne dla młodych drzew. Zapobieganie i zwalczanie. W okresie wylęgania się gąsienic opryskuje się drzewa jednym z następujących preparatów: Owadofos płynny 50 (2,25 l/ha), Foschlor płynny 25 (6 l/ha), Dipel, Thuricide HP (2,25 1/ha), Bactospeine PM 6000 (2,25 kg/ha) lub Fekama dichlorvos 50 (1,5 l/ha) lub Basudin 25 EC albo Diazinon 25 EC (oba w dawce 2,25 l/ha).