Niszczyk cebulowy

Jest to nicień o ciele nitkowatym, ostro zakończonym, długości 0,9—1,3 mm. Zimuje w glebie w resztkach roślin cebuli i czosnku, a także w cebulach (wysadkach i dymce) w przechowalni i w nasionach. Na wiosnę, w warunkach odpowiedniej wilgotności gleby, nicienie wnikają do tkanki u podstawy młodych roślin i wędrując wiązkami naczyniowymi opanowują liście, wierzchołki wzrostu łodyg oraz kwiaty nasienników. Samice składają w tkankach jaja, z których po 5—7 dniach wylęgają się larwy. W roku może rozwinąć się kilka pokoleń, a ich liczba zależy od warunków atmosferycznych. Zaatakowane siewki mają liście pożółkłe, skręcone i są zgrubiałe u podstawy. Młode rośliny silniej opanowane zamierają. Cebule starszych roślin pękają w okolicy piętki, ponadto często gnije podstawa cebul, wskutek czego nie mają one korzeni. Łuski cebul, w których żerują nicienie, są miękkie, mączyste i łatwo ulegają porażeniu przez bakterie i grzyby gnilne. W warunkach większej wilgotności, szczególnie w ciepłych przechowalniach, szkodnik rozmnaża się bardzo intensywnie. Szkodnik może obniżyć plon cebuli i czosnku nawet o 50%. Gatunek ten atakuje również ozdobne rośliny cebulkowe. Zapobieganie i zwalczanie. W rejonach skoncentrowanej uprawy cebuli należy stosować 3— 5-letnią przerwę w uprawie cebuli i czosnku na tym samym polu, a ponadto pietruszki, selera i buraka. W razie stwierdzenia szkodnika na plantacji trzeba bardzo dokładnie zebrać wszystkie resztki roślin i zniszczyć (nie wyrzucać na kompost!). Siać nasiona pochodzące ze zdrowych plantacji. Zwalczanie chemiczne polega na do- glebowym stosowaniu preparatu Nemafos granulowany 10 (35— 40 kg/ha), który wysiewa się siewnikiem rzędowym na głębokość 3—4 cm, bezpośrednio przed siewem nasion. Nasiona wysiewane na polu potraktowanym Nemafosem nie wymagają zaprawiania przed śmietką cebulanką, którą również zwalcza ten preparat. Równie skutecznym preparatem jest także Basamid granulat (600 kg/ha). Basamid stosować podobnie wprowadzając preparat do głębokości 20 cm. Cebula i por atakowane są, ale rzadziej, przez parę gatunków muchówek — pobzygę cebularza, śmietkę korzeniową i udnicę cebulówkę, oraz chrząszcza — poskrzypkę cebulową, a nasienniki — przez zmieniki.