Ptaki

Pewne gatunki ptaków żywią się nasionami lub siewkami różnych roślin uprawnych, powodując niejednokrotnie duże szkody. Gołąb daje się we znaki ogrodnikom i rolnikom szczególnie w pobliżu dużych miast. Oprócz nasion gołębie zjadają chętnie sałatę, rzodkiewkę, pąki kwiatowe oraz liście wielu roślin. Wróbel domowy żyje w pobliżu osiedli ludzkich. Gniazda zakłada w budynkach i dziuplach, niekiedy na drzewach, najchętniej na gruszach i topolach. Gniazdo wróbla domowego znajdujące się na drzewie ma kształt kuli i zbudowane jest ze słomy, siana oraz pierza. Do środka prowadzi otwór boczny. Wróbel gniazduje dwa do trzech razy: w kwietniu—maju, w czerwcu i trzeci raz w lipcu lub sierpniu. Liczba jaj w pierwszym lęgu wynosi 5—6, w pozostałych 4—6. Wróbel mazurek osiedla się w alejach, ogrodach, parkach i lasach. Gniazda zakłada tylko w dziuplach najczęściej w drzewach owocowych lub wierzbach. Gniazdo jest uwite z siana, pierza, liści, włosia lub włosów. Obydwa gatunki żywią się przede wszystkim owocami i nasionami, a w lecie także owadami dorosłymi i larwami. W sadach uszkadzają głównie czereśnie, a w polu ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych. Najbardziej skuteczne jest niszczenie jaj i młodych w czasie kontroli gniazd. Kontrole także należy przeprowadzić trzykrotnie: około 10.V, 10,VI i 10.VII. Należy nauczyć się rozpoznawać gniazda wróbli, aby przez omyłkę nie zniszczyć jaj ptaków innych gatunków. Szpaki mogą niekiedy powodować szkody w sadach wiśniowych i śliwowych, a głównie w zasiewach zbóż, natomiast sikory uszkadzają makówki, słodkie owoce lub orzechy włoskie. Oba te gatunki są bardzo pożyteczne, ponieważ niszczą szkodliwe owady, należy zatem ograniczyć się do wypłaszania ich z sadów i pól. Gawrony są ptakami wszystkożernymi, a więc w pewnych okresach żywią się owadami, głównie pędrakami, drutowcami, chrabąszczami, larwami koziułek i leni, ponadto ślimakami i gryzoniami polnymi. Niekiedy jednak gawrony nalatują gromadnie na pola uprawne i zjadają nasiona lub wyciągają młode rośliny zbóż, kukurydzy, grochu, peluszki, bobiku i fasoli. Gawrony gnieżdżą się koloniami na wierzchołkach wysokich drzew, najchętniej topoli. Kawka jest ptakiem wszystkożernym. Szkody wyrządza zjadając nasiona grochu, bobu, kukurydzy, czereśnie, orzechy włoskie itp. Zjada również duże ilości owadów — szkodników roślin uprawnych i lasów. Gnieździ się w dziuplach starych alejowych drzew. W wypadkach koniecznych zaleca się odstraszanie od zasiewów. Zapobieganie szkodom wyrządzanym przez ptaki. Jeżeli ptaki zagrażają zasiewom, zaleca się zaprawiać nasiona Ziarnochronem, który można stosować do: 1) zaprawiania nasion przed siewem (300 g/100 kg nasion); zabieg należy wykonać po zaprawieniu nasion przeciwko grzybom; 2) opylania roślin w fazie wschodów (20 kg/ha); jeżeli po opylaniu spadnie silny deszcz, zabieg należy powtórzyć. Do zaprawiania nasion zalecany jest też preparat Ha Te Zaprawa nasienna A (300 g/100 kg), który odstrasza również zwierzynę łowną.