Mokra zgnilizna bulw ziemniaka

Jest to jedna z najpospolitszych i najgroźniejszych chorób bakteryjnych bulw. Objawy porażenia są następujące: na powierzchni bulwy pojawiają się początkowo niewielkie, szybko powiększające się plamy. Miąższ na przekroju bulwy ma w obrębie plam zabarwienie żółtawe lub pomarańczowe, a na pograniczu tkanki zdrowej i chorej zwykle czarne lub brunatne. W warunkach sprzyjających rozwojowi choroby cała bulwa, z wyjątkiem skorkowaciałej skórki, rozkłada się szybko i przekształca w półpłynną, śluzowatą masę. W czasie transportu i przechowywania gnijące bulwy ulegają rozgnieceniu, co sprzyja zakażeniu stykających się z nimi bulw zdrowych.