Mszyca gruszowo-selerowa

Mszyce, długości 2,5—2,8 mm, mają barwę czekoladowobrązową. Zimują jaja na pędach gruszy. Wiosną wylęgają się larwy żerujące na rozwijających się liściach, które zwykle skręcają się silnie. W okresie wiosennym na gruszy rozwija się od 2 do 4 pokoleń. W ostatnim pokoleniu pojawiają się mszyce uskrzydlone, które przenoszą się na seler i pasternak. Mszyce żerują na szyjce korzeniowej oraz w pochwach liściowych tych roślin. W lecie może rozwinąć się kilka pokoleń mszyc bezskrzydłych. W razie masowego rozmnożenia się mszyc młode rośliny zamierają. Selery później zaatakowane rosną słabiej i dają niższy plon. Pod koniec ich okresu wegetacji pojawiają się mszyce uskrzydlone, które przelatują na grusze, gdzie samice składają jaja zimowe. Zapobieganie i zwalczanie. Niszczyć chwasty. W razie licznego wystąpienia mszyc opryskać plantację: Owadofosem płynnym 50 (0,9 l/ha) lub Sadofosem płynnym 30 (2,4 l/ha), Winylofosem płynnym 50 (0,6 l/ha), Basudinem 25 EC (1 l/ha) albo Nogosem 50 EC (0,6 l/ha).