Oprzędzik szary

Jest to chrząszcz ryjkowiec o długości ciała 6—8 mm, rdzawo- szary. Larwa, długości około 8 mm, jest beznoga, białowokremowa. Zimują chrząszcze w różnych naturalnych kryjówkach (np. ściółka, zadrzewienia śródpolne). Wczesną wiosną pojawiają się na zasiewach wszystkich gatunków łubinu. W okresie kiełkowania nasion i pojawiania się wschodów zżerają kiełki i obgryzają liścienie. U starszych roślin wygryzają brzegi liści ząbkowato. Najsilniej uszkadzają rośliny do fazy 4 liści. Samice składają jaja na powierzchni gleby lub na dolnych liściach. Wylęgłe larwy przedostają się do brodawek korzeniowych i żerują w nich do osiągnięcia dojrzałości. Zer larw jest nie mniej groźny, ponieważ rośliny są pozbawione dopływu azotu i dają niższy plon. Larwy przepoczwarczają się w glebie. Młode chrząszcze opuszczają glebę w drugiej połowie lata, zwykle w sierpniu, przenosząc się na rośliny żywicielskie, gdzie żerują do jesieni. Plantacje nasienne łubinu należy zakładać z dala od plantacji zeszłorocznych przeznaczonych na nasiona łub na zieloną masę. W razie liczniejszego wystąpienia szkodnika plantacje opryskuje się Karbatoxem zawiesinowym 75 (1,8 kg/ha) lub Gamakarbatoxem zawiesinowym (1,0 kg/ha) albo opyla Gamakarbatoxem M (30 kg/ha) lub Karbatoxem pylistym 5 czy Owadziakiem pylistym 2,4 (oba w dawce 20 kg/ha). Na łubinie występują ponadto śmietka i mszyce, które omówione przy fasoli i przy burakach.