Zadania służby ochrony roślin w zakresie prognoz i sygnalizacji

Główną rolę w sygnalizacji i prognozowaniu pojawienia się chorób i szkodników w terenie spełnia rejonowy oddział stacji kwarantanny i ochrony roślin. Pracownik działu laboratoryjnego obserwuje od wiosny do jesieni choroby i szkodniki występujące na roślinach uprawnych, a następnie sygnalizuje rolnikom terminy i sposoby ich zwalczania. Pracownik ten ma do dyspozycji ogródek fenologiczny wraz z wyposażeniem, niezbędnym do hodowli i obserwacji owadów i chorób. Niezależnie od obserwacji w ogródku inspektor codziennie kontroluje plantacje roślin uprawnych i sady w celu terminowego ostrzeżenia rolników o grożącym niebezpieczeństwie. W niektórych rejonach kraju stacja współpracuje ściśle z innymi organizacjami i instytucjami rolniczymi, jak Centrala Spółdzielni Ogrodniczych, Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego i inne. Najbardziej rozpowszechnioną formą przekazywania komunikatów o terminach zabiegów są plakaty. Na plakacie umieszczona jest nazwa choroby i szkodnika. Po zapoznaniu się z treścią plakatu rolnik powinien natychmiast przystąpić do wykonania zabiegu. Plakaty przygotowane zostały dla najgroźniejszych chorób i szkodników, które zwalcza się w okresie wegetacyjnym środkami chemicznymi. Po otrzymaniu wiadomości od inspektora ochrony roślin, który obserwuje pojawienie się oraz rozwój szkodników i wie, kiedy należy przystąpić do ich zwalczania, służba rolna wywiesza plakaty na tablicy ogłoszeń. W wielu rejonach kraju służba ochrony roślin wysyła do gospodarstw rolnych karty pocztowe o treści podobnej do podawanej na plakatach. Komunikaty nadawane są także przez lokalne rozgłośnie radiowe i rejonowe radiowęzły. W niektórych rejonach do przekazywania informacji o terminach zabiegów przeciwko parchowi jabłoni stosuje się sygnalizację świetlną. Na najwyższym wzniesieniu ustawiony jest wysoki słup, na którym zainstalowane są reflektory z barwnym światłem. Barwa zielona oznacza zabieg profilaktyczny, czerwona — zabieg interwencyjny. Odpowiednie lampy włącza inspektor. Służba ochrony roślin wykorzystuje telefon lub pocztę przekazując za ich pośrednictwem wszelkiego rodzaju komunikaty i porady.