Organizacja usług ochrony roślin

Wszelkie usługi z zakresu ochrony roślin, tzn. przeprowadzanie zabiegów chemicznych, świadczą w każdej gminie zakłady usługowe- spółdzielni kółek rolniczych. Zakłady te odpowiedzialne są za terminowe, poprawne i bezpieczne wykonanie zabiegów. Do najważniejszych zadań zakładów należą: a) opracowanie planu usług ochrony roślin dla poszczególnych gmin i zapotrzebowania na środki ochrony roślin; b) przyjmowanie od rolników zamówień na usługi ochrony roślin, c) podejmowanie decyzji o konieczności przeprowadzenia zabiegu chemicznego; d) nadzór nad brygadami wykonującymi zabiegi; e) szkolenie; f) remonty aparatury ochrony roślin. Z zakładami usługowymi SKR ściśle współpracują urzędy gminne oraz oddziały rejonowe wojewódzkich stacji kwarantanny i ochrony roślin. Do zadań oddziałów rejonowych należą między innymi: 1) prowadzenie — dla potrzeb brygad wykonujących zabiegi — niezbędnych obserwacji pojawu agrofagów oraz podawanie terminów zabiegów chemicznych; 2) decydowanie o doborze preparatów chemicznych i ich stężenia lub dawek na podstawie zaleceń Instytutu Ochrony Roślin; 3) koordynacja usług ochrony roślin na terenie podległego rejonu oraz sprawowanie kontroli i nadzoru nad ich wykonawstwem; 4) szkolenie wszystkich pracowników spółdzielni kółek rolniczych z zakresu ochrony roślin; 5) rozstrzyganie — rozpatrywanych przez komisje gminne — spraw spornych w zakresie usług ochrony roślin.