Nauka w służbie rolnictwa i ochrony roślin

Zanim rolnik otrzyma do rąk instrukcję lub zalecenia dotyczące ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami czy chwastami, wszystkie metody zwalczania, preparaty chemiczne, aparatura ochrony roślin itp. poddane są szczegółowym, wieloletnim próbom i badaniom w instytutach naukowych. Głównym instytutem koordynującym wszystkie badania z zakresu ochrony roślin jest Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, podległy Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Z Instytutem Ochrony Roślin współpracują specjalistyczne instytuty podległe również Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, jak: Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Instytut Warzywnictwa, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Instytut Ziemniaka, Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Instytut Weterynarii i inne. Z Instytutem Ochrony Roślin współpracują również instytuty naukowe innych resortów, jak np. Instytut Przemysłu Cukrowniczego i Instytut Przemysłu Organicznego. Duży udział w badaniach z zakresu ochrony roślin mają także Instytuty Ochrony Roślin Akademii Rolniczych w Poznaniu, Szczecinie, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, jak również niektóre placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk. Pracownicy naukowi wymienionych instytutów służą radą wszystkim rolnikom potrzebującym pomocy. Wyniki badań naukowych krajowych i zagranicznych, dostosowane do praktyki, publikowane są w czasopismach fachowych popularno-naukowych i popularnych. Czasopisma te znajdują się w bibliotekach miejskich, gminnych, spółdzielni kółek rolniczych, stacji ochrony roślin i innych rolniczych instytucji lub organizacji. Oto wykaz najważniejszych czasopism popularno-naukowych i popularnych, z których rolnicy powinni korzystać: Ochrona Roślin Agrochemia, Owoce Warzywa Kwiaty, Gromada — Rolnik Polski Młody Rolnik Plon, Poradnik Gospodarski Aura (ochrona środowiska), Biuletyn Centrali Spółdzielni Ogrodniczych Sad Nowoczesny Hasło Ogrodnicze. Ponadto Instytut Ochrony Roślin i inne branżowe Instytuty opracowują i wydają wiele instrukcji wdrożeniowych przeznaczonych dla służby rolnej. Instrukcje te omawiają najnowsze wyniki badań naukowych z zakresu metod ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami.