Tantniś krzyżowiaczek

Jest to drobny motyl O rozpiętości skrzydeł 15—17 mm. Przednie skrzydła są wąskie, szarobrązowe z białą falistą smugą, biegnącą wzdłuż tylnego brzegu. Druga para skrzydeł jest szara z długimi frędzlami. Gąsienice, długości do 10 mm, zielonkawe, słabo owłosione. Zimują poczwarki na resztkach pożniwnych i chwastach, w białych, luźno utkanych kokonach. Motyle składają jaja na dolnej stronie liści kapusty, kalafiora, kalarepy, rzepaku i innych roślin z rodziny krzyżowych. W okresie wegetacyjnym rozwijają się trzy pokolenia szkodnika, przy czym gąsienice pierwszego pokolenia występują w czerwcu, drugiego — w lipcu i sierpniu, a trzeciego — w sierpniu i wrześniu. Młode gąsienice żerują wewnątrz liści, minując je, starsze zeskrobują skórkę i miękisz liścia, pozostawiają skórkę górną, która pęka w miarę rozrastania się blaszki liściowej i powstają dziury. W razie masowego pojawu, zwłaszcza w latach ubogich w opady, szkodnik może spowodować usychanie liści, a nawet całych roślin. Zapobieganie i zwalczanie. Niszczenie chwastów z rodziny krzyżowych oraz resztek pożniwnych ogranicza liczebność tantnisia krzyżowiaczka. W okresie żerowania gąsienic należy opryskać plantacje jednym z następujących preparatów: Owadofos płynny 50 (0,9 l/ha), Gardona 24 EC (1,8 l/ha), Foschlor płynny 25 (2,5 1/ha), Tamaron LC 600, Unden 50 WP (oba 0,6 l/ha), Sadofos płynny 30 (2,4 1/ha), Nogos 50 EC (0,6 l/ha), Metox płynny 30 (3,6 l/ha), Ambusz 25 EC (0,15 l/ha), Decis 2,5 EC (0,3 l/ha), Cymbusz 25 EC (0,1 l/ha), Ripcord 10 EC (0,24 l/ha), Dipel (0,5—1 kg/ha), Bactospeine PM 6000 i Thuricidae HP (0,5—1 kg/ /ha), Zolone 35 EC lub Zolone 30 WP (1,2 1 lub 1,2 kg/ha), Cyperkil 25 EC (0,1—0,12 l/ha), Cybalt 100 EC (0,2—0,3 l/ha), Sumicidin 20 EC (0,3 l/ha).