Śmietka kapuściana

Szkodnik ten występuje w Polsce powszechnie i jest groźny dla roślin kapustnych. Mucha, długości do 5 mm, jest szara, pokryta czarnymi szczecinkami. Beznoga larwa, gładka, biała, osiąga długość 7—8 mm. Zimują w glebie poczwarki ukryte w brunatnej, baryłkowatej bobówce. W kwietniu, gdy temperatura gleby podniesie się do 12°C, wylatują muchy. Samice składają jaj po kilka sztuk do gleby przy szyjce korzeniowej. Składanie jaj zbiega się mniej więcej z kwitnieniem wiśni i przekwitaniem czereśni. Wylęgłe larwy żerują na korzeniu roślin żywicielskich lub wgryzają się do środka, drążąc liczne chodniki w pobliżu szyjki korzeniowej. Uszkodzona część korzenia jest sczerniała i gnije. Rośliny są skarłowaciałę, żółkną, ich liście zewnętrzne zwisają i w końcu rośliny zamierają. Larwy przepoczwarczają się w glebie, skąd w czerwcu i lipcu wylatują muchy. Larwy drugiego pokolenia pojawiają się w końcu czerwca i w pierwszej dekadzie lipca i żerują na roślinach późnych odmian kapusty, kalafiora i kalarepy. W niektórych latach może rozwinąć się trzecie pokolenie. Jego larwy występują we wrześniu i październiku na rozsadzie kalafiorów przygotowanej do uprawy zimowej w szklarni oraz na rzodkwi, rzepie itp. Zapobieganie i zwalczanie. Nasiona wysiewane do gruntu zaprawiać preparatem Oftanol T (40 g/kg). Do ziemi przeznaczonej do produkcji doniczek należy dodać preparat Basudin 10 G lub Diazinon 10 G lub Dyfonate 10 G (w dawce 1 kg/m3) albo Oftanol 5G lub Phytosol granulat (2 kg/m3). Korzenie rozsady przed wysadzeniem do gruntu macza się w papce z gliny i torfu z dodatkiem preparatu Phytosol — zaprawa pylista (5 g/1 papki). W kilka dni po wysadzeniu rozsady podlewa się ją 0,1-procentowym roztworem Basudinu 25 EC'(200 ml/roślinę) lub 0,1-procentowym roztworem Bi 58 EC albo Nexionu EC 40, albo Ipofosu 50 (wszystkie w dawce 80 ml/roślinę) czy 0,5-procentowym roztworem Albarepu (100 ml/roślinę), powtarzając zabieg po 10—14 dniach, Albarep stosować tuż po wysadzeniu roślin do gleby. Podlewać rośliny tylko wówczas, gdy dotychczas nie stosowano żadnych preparatów przeciwko śmietce. Na kapuście i kalafiorze żerują także, zwłaszcza na plantacjach nasiennych, chowacze, słodyszek rzepakowiec i gnatarz rzepakowiec. Biologię tych szkodników i sposoby zwalczania podano przy omawianiu agrofagów rzepaku.