Osnuja gruszowa

Jest to błonkówka brązowożółta, długości 11—14 mm. Dorosła larwa, długości około 20 mm, ma barwę rdzawożółtą i czarną głowę. Zimują larwy w glebie otoczone kokonem. W końcu maja — pierwszych dniach czerwca pojawiają się owady dorosłe. Samice składają jaja na dolnej stronie liści. Larwy żerują gromadnie w białawych gniazdach zbudowanych z wielu liści osnutych przędzą. W razie liczniejszego wystąpienia powodują gołożery w szkółkach i młodych sadach. Dojrzałe larwy przepoczwarczają się w glebie. W ciągu roku rozwija się tylko jedno pokolenie. Masowe pojawy szkodnika na większych obszarach są na ogół rzadkością. Zwalczanie. Wycinać i niszczyć gniazda z larwami. Silniej opanowane większe sady opryskiwać jednym z następującym preparatów: Owadofos płynny 50 (2,25 l/ha), Nexion EC 40 (1,5 l/ha), Bi 58 EC (1,5 l/ha) lub Basudin 25 EC (2,25 l/ha) lub Sadofos płynny 30 (4,5 l/ha).