Oprzędzik pręgowany

Jest to ryjkowiec o ciele brunatnoszarym, długości około 5 mm, z jaśniejszymi i ciemniejszymi pręgami na pokrywach. Beznogie larwy są białe, kabłąkowato zgięte, długości 6—7 mm. Zimują chrząszcze w ściółce, na brzegach lasów, zagajników oraz w darni, na miedzach itp. W kwietniu pojawiają się na plantacjach grochu, peluszki, bobu, bobiku, lucerny i innych roślin motylkowych. Zżerają one kiełkujące nasiona i liścienie grochu, najczęściej jednak wygryzają ząbkowate brzegi liści. Przy masowym pojawię, zwłaszcza w suchych latach, zżerają liście całkowicie. Najbardziej uszkadzane są rośliny do fazy 4 listków; starsze są bardziej odporne na żer. Samice składają jaja na powierzchni gleby obok roślin żywicielskich. Wylęgłe larwy żerują w brodawkach korzeniowych, ograniczając zaopatrzenie roślin w azot, co powoduje zmniejszenie się plonu. Larwy przepoczwarczają się w glebie, skąd w lipcu wychodzą młode chrząszcze i przenoszą się na rośliny motylkowe wieloletnie. W ciągu roku rozwija się tylko jedno pokolenie. Poza oprzędzikiem pręgowanym na plantacjach występują inne gatunki oprzędzików, zwykle jednak mniej licznie. Zapobieganie i zwalczanie. W chwili pojawienia się chrząszczy na wschodach grochu, peluszki, bobu lub bobiku należy je opryskać jednym z następujących preparatów: Karbatox zawiesinowy 75 (1,8 kg/ha), Metox płynny 30 (3,6 l/ha), Decis 2,5 EC (0,25 l/ha) lub Owadofos płynny 50 (0,9 l/ha) albo opylać stosując Gamakarbatox M (30 kg/ha), Karbatox pylisty 5 lub Owadofos pylisty 5 (oba w dawce 20 kg/ha).