Mszyca grochowa

Jest to pospolity szkodnik występujący na różnych roślinach motylkowych. Owad dorosły ma ciało długości 3,5—5 mm, jasnozielone, głowę żółtawozieloną, rurki na odwłoku cienkie, długie 1 nogi długie. Obokjormy zielonej występuje też mniej licznie inna forma mszycy grochowej o barwie różowej. Mszyce uskrzydlone mają dwie pary błoniastych, bezbarwnych skrzydeł. Zimują jaja zwykle w części przykorzeniowej pędów wieloletnich roślin motylkowych, jak koniczyna czerwona, lucerna siewna, komonica i inne. Wczesną wiosną z przezimowanych jaj wylęgają się larwy, które żerują na młodych liściach roślin. Wśród mszyc ostatniego pokolenia występują formy uskrzydlone. W maju mszyce przenoszą się na jednoroczne motylkowe — groch, peluszkę i inne. Tułaj rozwija się w ciągu lata 4—6 pokoleń mszyc bezskrzydłowych. Ich kolonie tworzą się głównie na wierzchołkowych częściach pędu. Mszyce wysysają soki z liści, kwiatostanów i strąków, które ulegają zniekształceniu i są zahamowane we wzroście. Jeśli szkodnik wystąpi masowo, rośliny nie zawiązują strąków. Pod koniec okresu wegetacji grochu i bobu pojawiają się osobniki uskrzydlone, które przenoszą się na odrastające rośliny motylkowe wieloletnie, gdzie składane są zimujące jaja. Mszyce wyrządzają nie tylko szkody bezpośrednie) ale i pośrednie, przenosząc wirusy. Zapobieganie i zwalczanie. Groch należy wcześnie wysiewać, a w rejonach licznego występowania szkodnika uprawiać odmiany wcześnie zakwitające. Przykaszać nisko koniczynę i lucernę w jesieni w celu zniszczenia zimujących jaj. W razie potrzeby opryskać rośliny grochu przed kwitnieniem, w czasie nalotu szkodnika na plantację, jednym z następujących preparatów: Owadofos płynny 50 (0,9 l/ha), Bi 58 EC (0,6 l/ ha), Ekatin (0,6 l/ha) lub Metasystox (i) forte (0,3 l/ha) albo Anthio, Fekama dichlorvos 50 lub Winylofos płynny 50 (0,6 l/ha), Nexion EC 40 (0,3 l/ha) lub Sadofos płynny 30 (1,8—2,4 l/ha), Pirimor 50 DP (0,5 kg/ha) lub Basudin 25 EC (1,0 l/ha), Cymbusz 25 EC (0,12 l/ha), Decis 25 EC (0,3 l/ha), Ripcord 10 EC (0,3 l/ha), Sherpa 25 EC (0,1 l/ha), Fastac 10 EC (0,15 l/ha). W późniejszym terminie oraz przy uprawie na zielony strąk — stosować preparaty o krótkim okresie karencji, jak Pirimor, Nexion, Sadofos, Winylofos lub Fekama dichlorvos, Decis, Cymbusz, Sherpa, Ripcord, Fastac. Do cieczy użytkowej należy dodać środek zwiększający zwilżalność cieczy, np. Citowett (25 ml/100 l) lub Iorowit (35 ml na 100 l).