Askochytoza grochu

Chorobę tę powodują 3 gatunki grzybów. Występuje ona dość powszechnie na plantacjach grochu. Objawy porażenia występują na liściach, łodygach i nasionach grochu. Jeden z gatunków powoduje powstawanie na liściach okrągłych lub owalnych, żółtobrunatnych plam o wzniesionych, ciemnobrunatnych brzegach, a na pędach i strąkach plam bardziej wgłębionych i często zlewających się. Na nasionach występują najpierw jasnożółte, później brunatne plamy. Objawem porażenia przez drugi gatunek, rzadziej występujący, jest marnienie roślin, zwykle w czerwcu, na skutek zgorzeli podstawy łodygi. Podstawa łodygi oraz korzenie czernieją, a tkanka korowa łodygi ulega suchej zgniliźnie. Na liściach i strąkach widoczne są drobne okrągłe lub owalne, ciemnobrunatne plamki. Plamki na strąku często zlewają się i obejmują niekiedy znaczną część jego powierzchni. Silnie porażone strąki zamierają i zasychają. Nasiona w porażonych strąkach są źle wykształcone i mają plamy początkowo brunatne, później prawie czarne. Trzeci gatunek grzyba powoduje brunatnienie i obumieranie części podliścieniowej i szyjki korzeniowej siewek, co może prowadzić do ich zamierania. Na liściach starszych roślin występują liczne, okrągłe, ciemnobrunatne plamki o średnicy 2—3 mm, z prawie czarnymi, nieco wzniesionymi brzegami. Na łodygach plamy są wydłużone i zlewają się tworząc ranki, które są przyczyną łamania się roślin. Na strąkach występują drobne, nieregularne, ciemne plamki, często współśrodkowo strefowane. Porażone nasiona mają ciemne plamy. Zapobieganie i zwalczanie. Zasadnicze znaczenie ma siew nasion zdrowych i zaprawionych Zaprawą nasienną T (300 g/100 kg nasion) lub Zaprawą nasienną T zawiesinową (200 g/100 kg) względnie Zaprawą Funaben T (300—500 g/100 kg). Plantacje nasienne należy opryskać z chwilą wystąpienia na liściach pierwszych objawów choroby jednym z następujących preparatów: Miedzian 50 lub Sadoplon (wszystkie w dawce 1,8 kg/ /ha) albo Dithane M-45 (1,2 kg/ha). Zabieg powtarza się 2 lub 3 razy w odstępach 10-dniowych. Do cieczy użytkowej trzeba dodać środek zwiększający przyczepność, np. Citowett (25 ml/100 1 cieczy) lub Sandovit koncentrat (15 ml/100 1). Zaprawy Funaben T i Nasienna T zawiesinowa mogą być stosowane na sucho lub na mokro z dodatkiem 0,6—0,8 1 wody na 100 kg nasion.