Sporysz zbóż i traw

Jest to choroba grzybowa występująca na życie, rzadziej na jęczmieniu i pszenicy. Może również porażać niektóre gatunki traw. Pierwszym objawem porażenia żyta są krople słodkiej cieczy, tzw. rosy miodowej występującej na kwitnących, kłosach. W okresie dojrzewania zboża w niektórych kłosach zamiast ziarniaków znajdują się fioletowoszare, nieco wygięte rożki. Są to przetrwalniki grzyba. W jednym kłosie może być od jednego do kilku przetrwalników. W czasie żniw wypadają one najczęściej na ziemię, gdzie zimują. W latach i rejonach o większej ilości opadów, np. w północno-zachodniej Polsce i na Pogórzu, nasilenie choroby jest większe. Dla uzyskania przetrwalników w celach farmaceutycznych zakłada się specjalne, odizolowane plantacje żyta, które zakaża się sztucznie. Zanieczyszczenie przetrwalnikami ziarna przeznaczonego na konsumpcję lub paszę może spowodować groźne zatrucia ludzi i zwierząt. Zapobieganie i zwalczanie. W celu zniszczenia przetrwalników należy wykonać podorywkę oraz głęboką orkę jesienną. Materiał siewny powinien być dokładnie oczyszczony.