Piętnówka kapustnica

Jest to duży motyl barwy ciemnobrunatnej, o rozpiętości skrzydeł 4,5 cm. Na końcu przedniej pary skrzydeł występuje rysunek w kształcie litery „W” oraz wyraźne plamki nerkowate, biało obrzeżone. Tylna para skrzydeł jest popielatobrunatna, bez rysunku. Jaja są półkuliste, promieniście żeberkowane, początkowo białe, później sinawoszare. Gąsienica, długości 4 cm, jest gruba, początkowo zielona, później brunatna, z trzema jasnożółtymi pręgami i dwoma żółtopopielatymi pasami wzdłuż boków. Zimuje poczwarka w wierzchnich warstwach gleby. Motyle latają w maju i czerwcu. Samice składają jaja w złożach na dolnej stronie liści różnych roślin, najchętniej jednak na kapuście oraz innych roślinach kapustnych. Młode gąsienice żerują początkowo na dolnej stronie liści, wygryzając miękisz, starsze gąsienice, ukryte między liśćmi, wygryzają w nich duże, okrągłe dziury, pozostawiając nerwy i brzegi liści nietknięte. W końcu czerwca gąsienice przepoczwarczają się w glebie. Przy końcu lipca i w sierpniu z części poczwarek wylatują motyle, które składają jaja na kapuście. Znaczna jednak część poczwarek pierwszego pokolenia zimuje wraz z poczwarkami pokolenia drugiego. Wylęgłe gąsienice wyrządzają zwykle duże szkody: wygryzają chodniki w główkach kapusty i w różach kalafiora, zanieczyszczając je ponadto odchodami. Zapobieganie i zwalczanie. W okresie wylęgania się i żerowania młodych gąsienic, tj. przed ich wgryzaniem się do główek kapusty i róż kalafiora, należy opryskać rośliny jednym z następujących preparatów: Lannate 20 L (0,6—0,9 l/ha), Dimilin 25 WP (0,25 kg/ha). Karbatox zawiesinowy 75 (1,8 kg/ha), Gardona 24 EC (1,8 l/ha), Nogos 50 EC (0,6 l/ha), Owadofos płynny 50 (1 l/ha) lub Fekama dichlorvos 50 (0,6 l/ha), Fastac 10 EC (0,15 l/ha), Ambusz 25 EC (0,15 l/ha), Decis 2,5 EC (0,3 l/ha), Ripcord 10 EC (0,24 l/ha), Cymbusz 25 EC (0,09 l/ha) lub Sadofos płynny 30 (2,5 l/ha). Preparaty: Ambusz, Decis, Ripcórd, Cymbusz, Fastac i inne pyretroidy są mniej skuteczne, jeśli są stosowane w temperaturze powyżej 20°.