Bielinek kapustnik

Jest to motyl o rozpiętości skrzydeł 5—6 cm. Skrzydła mają barwę mlecznobiałą z lekkim odcieniem żółtawym. Naroża skrzydeł przednich u samców są brunatnoczarne, u samic występują ponadto dwie pary czarnych, okrągłych plamek. Tylne skrzydła u samca i samicy są białe, z jedną parą czarnych plam. Jajo jest kształtu gruszkowatego, delikatnie żeberkowane, barwy żółtawej. Gąsienica, długości około 4,5 cm, jest początkowo jasnozielona, później nie- bieskawozielona z czarnymi kropkami, z jednym żółtym pasem na grzbiecie i dwoma po bokach. Poczwarka, długości 2 cm, jest zielonka’wopopielata, ciemno kropkowana. Zimują poczwarki przytwierdzone nitką przędzy do pni drzew, parkanów, murów itp. W drugiej połowie kwietnia pojawiają się motyle i składają jaja na chwastach z rodziny krzyżowych, rzadziej na roślinach kapustnych oraz rzepaku i rzepiku. Gąsienice tego pokolenia nie wyrządzają szkód o znaczeniu gospodarczym. Przepoczwarczają się w miejscu żerowania. W lipcu pojawiają się motyle drugiego pokolenia. Składają jaja w złożach po kilkadziesiąt sztuk na dolnej stronie liścia roślin kapustnych. Wylęgłe gąsienice żerują początkowo gromadnie, a następnie rozchodzą się po roślinie. Starsze gąsienice są bardzo żarłoczne, toteż w latach masowych pojawów powodują gołożery. W październiku, niekiedy wcześniej, dorosłe gąsienice przestają żerować i szukają kryjówek do przepoczwarczenia się.