Szkodniki ziarna zbóż, nasion innych roślin uprawnych

Straty wyrządzane przez szkodniki produktów przechowywanych są nie tylko wynikiem żerowania, ale również wynikiem ich zanieczyszczania odchodami, wylinkami, jajami oraz szczątkami osobników obumarłych. Ponadto wskutek poruszania się i oddychania szkodników produkty wilgotnieją i ulegają zagrzewaniu się, co niejednokrotnie jest przyczyną większych szkód niż samo żerowanie. Szkodniki mogą też przenosić na swych ciałach bakterie i grzyby, które powodują dalsze psucie się produktów. Niektóre gatunki żerują głównie na zarodkach ziarna zbóż lub nasion innych roślin, toteż w wypadku materiałów siewnych szkody są znacznie większe, niż wynikałoby to z ubytku masy.