Plamistość Jonatana

Jest o choroba spowodowana warunkami przechowywania owoców i spotykana najczęściej na owocach odmiany. Jonathan. Na ich powierzchni pojawiają się ciemne, okrągłe plamki o średnicy 3— 5 mm. W przechowalni zwykłej wietrzonej nasilenie choroby wzrasta w miarę dojrzewania owoców, w chłodni porażenie jest słabe. Zapobieganie chorobom owoców w przechowalni. Duże znaczenie ma racjonalna ochrona drzew owocowych przed chorobami i szkodnikami w okresie wegetacji. Owoce należy zbierać w fazie dojrzałości zbiorczej, najlepiej podczas suchej pogody. Po zbiorze należy je jak najszybciej umieścić w przechowalni. Podczas zbioru, sortowania i transportu należy unikać kaleczenia i obijania owoców. W przechowalni mogą być umieszczone tylko zupełnie zdrowe i nie uszkodzone owoce. Do przechowywania owoców najlepiej używać skrzynek drewnianych litych. Skrzynki wystawiamy przed użyciem na kilka dni na działanie słońca, a następnie wnosimy do przechowalni, aby nie były zbyt wysuszone. Wszystkie pomieszczenia służące do przechowywania, sortowania i pakowania owoców powinny być utrzymane w czystości. Przed składaniem owoców w komorach przechowalniczych (najlepiej w ciągu lata) należy je dokładnie oczyścić, przewietrzyć i osuszyć, ściany i sufity wybielić wapnem, podłogę skropić świeżo gaszonym wapnem, klepisko posypać wapnem niegaszonym, wszystkie urządzenia drewniane wyszorować gorącą wodą z dodatkiem sody (5%) i zdezynfekować 2-procentową formaliną lub 3-procentowym roztworem siarczanu miedzi. Owoców nie wolno przechowywać razem z warzywami czy ziemniakami. Dobre przechowywanie się owoców zależy głównie od utrzymania odpowiedniej temperatury oraz wilgotności powietrza. Odmiany odporne na oparzeliznę chłodniową przechowuje się w temperaturze 0—2°C. W przechowalniach temperatura powinna wynosić 2—4°C, wilgotność powietrza 85—90%. Ze względu jednak na różnice między odmianami należy stosować się do zaleceń podawanych w podręcznikach sadownictwa.