Bielinek rzepnik

Bielinek rzepnik występuje w Polsce rokrocznie i wyrządza w różnych rejonach kraju duże szkody. Jest to motyl o rozpiętości skrzydeł 3—4 cm. Obie pary skrzydeł są białawe, od spodu z odcieniem żółtawym, przednie skrzydła mają ciemniejsze wierzchołki oraz jedną parę czarnych plam u samca i dwie pary — u samicy. Jajo bladożółte. Gąsienica, długości 3 cm, jest matowa, zielona, od spodu żółtozielona, z trzema żółtymi pasami wzdłuż grzbietu i boków. Zimują poczwarki na płotach, pniach drzew lub ścianach budynków. W połowie kwietnia pojawiają się motyle, które składają jaja pojedynczo na liściach różnych gatunków chwastów oraz na rzepaku. Gąsienice żerują pojedynczo w miejscu wylęgu. Przepoczwarczają się w pierwszej połowie lipca na roślinach, na których żerowały. Znaczenie gospodarcze tego pokolenia jest na ogół małe. W drugiej połowie lipca pojawiają się motyle letniego pokolenia i składają jaja na dolnej stronie liści roślin kapustnych. Gąsienice dziurawią, a następnie szkieletują środkowe liście, wyrządzając czasami znaczne szkody. Starsze gąsienice wgryzają się do główek kapusty lub róż kalafiorów, zanieczyszczają je ponadto swoimi odchodami. Zapobieganie i zwalczanie. W ogrodach działkowych i przydomowych najlepiej jest rozgniatać ręcznie jaja i gąsienice. Plantacje większe opryskuje się w chwili wylęgu gąsienic, stosując jeden z następujących preparatów: Dipel (0,75 kg/ha), Bactospeine PM 6000 (0,5—1 kg/ha), Bactospeine, Jardin (3 l/ha), ponadto Foschlor płynny 25 (3 l/ha), Karbatox zawiesinowy 75 (1,8 kg/ha), Nexion EC 40, Filitox, Tamaron LC 600, Unden 50 WP (wszystkie w dawce 0,6 l/ha), Sadofos płynny 30 (2,5 l/ha), Owadofos płynny 50 (1 l/ha), Gard ona 24 EC (1,8 l/ha) Basudin 25 EC (1 1/ha), Propotox M płynny (1,8 l/ha) lub Fekama dichlorvos 50 (0,6 l/ha) albo Fastac 10 EC (0,15 l/ha), Ąmbusz 25 EC (0,15 l/ha), Ripcord 10 EC (0,24 1/ha), Decis 2,5 EC (0,3 l/ha), Cymbusz 25 EC (0,1 l/ha) lub Zolone 35 EC lub Zolone 30 WP (1,2 kg/ha).