Zmienik ziemniaczak

Zmienik żeruje na wielu roślinach uprawnych, jak: lucerna, ogórek, ziemniak, groch, fasola, kapusta, szpinak, burak i inne. Spotkać go można także na drzewach i krzewach owocowych oraz różnych roślinach ozdobnych. Jest to pluskwiak o ciele długości 4,5—7 mm, barwy zmiennej — od szarożółtawej, zielonej poprzez czerwoną do brązowej. Larwa jest mniejsza od osobnika dorosłego i bezskrzydła. Zimują owady dorosłe w ściółce zadrzewień śródpolnych, na miedzach, w rowach, pod resztkami roślin. W końcu kwietnia lub na początku maja przelatują na plantacje roślin uprawnych. W maju samice składają jaja do łodyg, nerwów liści i młodych kwiatostanów roślin żywicielskich. Wylęgłe larwy oraz owady dorosłe wysysają soki z różnych części roślin, wskutek czego liście ulegają zniekształceniu, pączki kwiatowe bieleją, usychają i opadają. W liściach, w miejscach nakłutych przez szkodnika, tkanka wypada i tworzą się małe dziurki, które łącząc się tworzą stopniowo duże otwory o brzegach wygiętych w górę. Często blaszka liściowa rozrywa się. W ciągu roku mogą wystąpić 2 pokolenia. Rośliny silnie opanowane rosną słabo i dają mniejszy plon. Zapobieganie i zwalczanie. Niszczyć resztki roślinne, pod którymi kryją się zmieniki, oraz chwasty na plantacjach warzyw. W razie liczniejszego wystąpienia’ szkodnika opryskać plantacje przed kwitnieniem ogórka jednym z następujących preparatów: Cymbusz 10 EC (0,25 l/ha), Decis 2,5 EC (0,3 l/ha), Nexion EC 40 (0,6 l/ha), Owadofos płynny 50 (0,9 l/ha), Sadofos płynny 30 (2,4 1/ha), Winylofos płynny 50 (0,6 l/ha), Fekama dichlorvos (0,6 l/ha) lub Nogos 50 EC (0,6 l/ha). Zabieg należy wykonać wcześnie rano lub przed wieczorem, kiedy pszczoły nie latają. W razie potrzeby powtórzyć zabieg po 7—10 dniach. Po rozpoczęciu się kwitnienia ogórka stosować tylko Winylofos lub Nogos, wieczorem po zakończeniu lotu pszczół. Na plantacjach nasiennych cebuli i marchwi zalecane są tylko preparaty Thiodan płynny 35 (1,8 1/ha), Zolone 35 EC (1,2 l/ha) oraz Zolone 30 WP (1,2 kg/ha).