Zmienik pokrzywiak

Owad dorosły ma ciało długości 4,5—6,5 mm, barwy zielonkawo- żółtawej. Larwa jest mniejsza od owada dorosłego i nieuskrzydlona lub widoczne są zaczątki skrzydeł. Zimują jaja pod korą drzew owocowych, agrestu, porzeczek. Larwy wylęgają się w kwietniu. Samice składają jaja letnie w czerwcu i lipcu w pędy różnych chwastów. Larwy żerują przez cały okres swego rozwoju na roślinach uprawnych. We wrześniu i październiku samice przenoszą się na drzewa i krzewy owocowe, gdzie składają jaja zimujące. Larwy i owady dorosłe wysysają soki komórkowe ze wszystkich organów wegetatywnych roślin żywicielskich. W miejscach nakłuć tkanka zamiera, brunatnieje i zasycha. Uszkodzone młode liście rozwijają się nadal z wyjątkiem miejsc nakłuć, wskutek czego brzegi liści wyginają się ku górze, co połączone jest zwykle z rozrywaniem się blaszki. Pączki kwiatowe opadają, rośliny silnie opanowane zawiązują mniej owoców, plon nasion jest mniejszy i gorszy. Na plantacjach ogórka występują zmienik lucernowiec i inne gatunki.