Dziurkowatość liści drzew pestkowych

Ta choroba grzybowa, występująca powszechnie w całym kraju, poraża głównie czereśnie. Wyrządza niekiedy dość duże szkody, szczególnie w latach i rejonach o dużej ilości opadów. Objawy porażenia występują na liściach, pędach, a niekiedy na owocach. Na liściach plamy są początkowo małe, jasnozielone, później brunatne z ciemnoczerwoną obwódką, średnicy od 1,5 do 5 mm. Następnie tkanka w obrębie plam obumiera i wykrusza się, wskutek czego powstaje dziurkowatość liści. Na pędach, przeważnie w części wierzchołkowej, występują niewielkie rany i strupy, czemu towarzyszy wyciek gumy. Objawy te występują najczęściej na pędach brzoskwiń. Porażenie owoców obserwowane jest głównie u moreli i czereśni w postaci drobnych, suchych ciemnobrunatnych plam na skórce. W miejscu plam skórka owoców pęka. Grzyb zimuje w drobnych rankach na pędach i między łuskami pąków. Zapobieganie i zwalczanie. Polega wyłącznie na zabiegach chemicznych. Opryskiwanie w okresie spoczynku drzew Krezotolem sodowym 50 (15 kg/ha) lub Miedzianem 50 (15 kg/ha) niszczy częściowo grzybnię patogena, zimującego w rankach. Krezotol działa najskuteczniej w temperaturze powyżej +5°C i przy wysokiej wilgotności względnej powietrza. Opryskiwanie w okresie wegetacji należy rozpocząć przed kwitnieniem drzew pestkowych, powtórzyć w okresie kwitnienia i w 10— 14 dni później. Zabiegi te zabezpieczają ulistnienie i pędy przed zakażeniem. Zalecane są: Miedzian 50 (3,0 kg/ha), Cynkotox lub Cynkomiedzian (obydwa w dawce 4,5 kg/ha). Na 1 ha sadu należy zużyć 1500 1 cieczy roboczej.