Pachówka strąkóweczka

Szkodnik ten występuje powszechnie na plantacjach grochu, peluszki i wyki rzadko bobu i fasoli, wyrządzając często duże szkody. Motyl ma ciało długości 6—8 mm, przednie skrzydła szarobrunatne z kreskami czarnymi i białymi wzdłuż brzegu górnego, skrzydła tylne — brunatnawe. Jajo ma kształt owalnej tarczki barwy mleczno-białawej. Gąsienica, długości 8—10 mm, jest białawożółta z ciemnymi brodawkami opatrzonymi szczecinkami. Zimują w glebie dorosłe gąsienice, które przepoczwarczają się wiosną. Wylot motyli następuje w końcu maja i na początku czerwca. Lot ich trwa bardzo długo — do końca lipca lub pierwszej dekady sierpnia. Samice składają jaja na wszystkich częściach roślin, najczęściej jednak na liściach i przylistkach. Wylęgłe gąsienice są bardzo ruchliwe i stosunkowo szybko wdrążają się w strąki. W strąku żeruje przeważnie jedna gąsienica, wygryzając w nasionach nieregularne, płytsze lub głębsze jamki. Wnętrze uszkodzonego strąka jest wypełnione odchodami. Gąsienica uszkadza od 1 do 3 nasion w strąku, rzadziej więcej. Uszkodzone nasiona nie nadają się do konsumpcji ani do siewu. Dorosłe gąsienice opuszczają strąki i tuż pod powierzchnią gleby robią kokon z gęsto utkanej przędzy. W warunkach Polski występuje rocznie tylko jedno pokolenie szkodnika. Zapobieganie i zwalczanie. Plantacje grochu i peluszki należy zakładać możliwie najwcześniej, najlepiej na terenach przewiewnych oraz wyżej położonych, z dala od zadrzewień śródpolnych. W rejonach stałego dużego zagrożenia wysiewać odmiany niskie i szybko przekwitające. Przeprowadzać szybko zbiór oraz omłot. Przewidując zwalczanie chemiczne nie wysiewać grochu z gorczycą, a rośliny uprawiane w siewie czystym dokładnie odchwaścić, usuwając kwitnące chwasty. Zabieg chemiczny na plantacjach grochu i peluszki uprawianych na suche nasiona przypada na początek masowego wylęgu gąsienic, co zbiega się z przekwitaniem lipy szerokolistnej lub zakwitaniem lipy drobnolistnej. Dokładny termin ustala corocznie służba ochrony roślin w każdym województwie. Odmiany uprawiane na zielony strąk należy opryskiwać na początku zakwitania lipy szerokolistnej. Zalecane preparaty do opryskiwania to: Cyperkil 25 EC (0,1 l/ha), Ambusz 25 EC (0,2 l/ha), Basudin 25 EC (1 l/ha), Cymbusz 25 EC (0,1 l/ha), Decis 2,5 EC (0,3 l/ha), Gardona 24 EC (1,8 l/ha), Metation E-50 lub Owadofos płynny 50 (oba 1 l/ha) lub Ripcord 10 EC (0,3 l/ha), Zolone 35 EC (2 l/ha)a lub Zolone 30 WP (2 kg/ha), Fastac 10 EC (0,15 l/ha). W temperaturze powyżej 20°C słabiej działają preparaty: Ambusz, Decis, Cymbusz, Ripcord, Fastac.