Leukostomoza drzew pestkowych

Ta choroba grzybowa poraża głównie czereśnie, morele, brzoskwinie, a także śliwy. Najbardziej typowym jej objawem jest nagłe więdnięcie liści na porażonych pędach, gałęziach i konarach, które obumierają. Obumieranie to może mieć gwałtowny przebieg, co obserwuje się najczęściej w okresach suszy. Mówi się wówczas o „apopleksji”, która występuje dość często u moreli. Na korze obumierających pędów, gałęzi, konarów i pni pojawiają się drobne, pękające wzniesienia i szarobiałe tarczki. Może także wystąpić srebrzystość liści. Porażone drzewa silnie gumują. Zewnętrzne części drewna sinieją lub brunatnieją. Zakażenie następuje przez rany po cięciu drzew, skaleczenia, miejsca uszkodzone przez szkodniki itp. Grzyby zimują w ranach. Zapobieganie i zwalczanie. Należy wycinać z koron i palić obumierające pędy, gałęzie i konary. Rany po cięciu smarować Funabenem 3. Nagle obumierające lub zamarłe drzewa (najczęściej morele) należy bezwzględnie wy- karczować i spalić. Zalecane są również opryskiwania ochronne drzew po cięciu, zbiorze owoców i gradobiciu Topsinem M lub Benlate (wszystkie w dawce 1,5 kg/ha).