Mszyca kruszynowo-ogórkowa

Mszyca ta jest jednym z najgroźniejszych szkodników ogórka w szklarni i w inspektach. Mszyce bezskrzydłe, długości 1,6— 1,9 mm, mają barwę zmienną — od żółtawej do zielonkawej, mszyce uskrzydlone, mają tułów czarny, a odwłok zielony, z ciemnymi bocznymi plamkami. Zimują mszyce na kruszynie i szakłaku oraz na chwastach, gdzie wiosną żerują pierwsze pokolenia bezskrzydłych mszyc. W następnych pokoleniach pojawiają się mszyce uskrzydlone, które przenoszą się na rośliny dyniowate — ogórek, dynię, melon, a także na inne rośliny uprawne. W okresie wegetacyjnym rozwija się kilka pokoleń mszyc. Mszyce wysysają soki z pączków, kwiatów, zawiązków owoców i liści, powodując ich marszczenie się, skręcanie i zniekształcenia. Wydzielają przy tym obficie tzw. rosę miodową, na której rozwijają się grzyby niepasożytnicze. Gatunek ten oraz inne gatunki mszyc występujące na ogórku przenoszą wirusy powodujące groźne choroby, np. żółtą mozaikę ogórka. Zapobieganie i zwalczanie. Usuwać z plantaćji rośliny zawirusowane. Po stwierdzeniu pierwszych objawów skręcania się liści i obecności mszyc opryskiwać plantacje jednym z następujących preparatów: Actellic 50 EC (0,6 l/ /ha), Isathrine (0,3 l/ha), Sadofos płynny 30 (2,4 l/ha), Winylofos płynny 50 (0,6 l/ha), Nogos 50 EC (0,6 l/ha), Pirimor 50 DP (0,3 kg/ha) lub Ambusz 25 EC (0,15 l/ha), Cymbusz 25 EC (0,1 l/ha), Ripcord 10 EC (0,3 l/ha), Lannate 25 WP (0,6 l/ha), Sherpa 25 EC (0,1 1/ha). W szklarniach zalecane są: Aerozol do szklarni lub Szklarniak (stosować według przepisu na etykiecie), do odparowywania służą Nogos 500 EC, Fekama dichlorvos lub Winylofos płynny 50 (wszystkie w dawce 10—12 ml/100 m3 szklarni), a do opryskiwania stosować wyżej wymienione preparaty. Zabiegi w szklarni powtarzać w miarę potrzeby kilkakrotnie, przestrzegając przy tym ustalonych okresów karencji.