Mszyca burakowa

Mszyce bezskrzydłe są matowe, czarne z zielonym, niebieskim lub brązowym odcieniem, uskrzydlone są na ogół czarnozielone lub czarnobrązowe. Młodsze larwy są jaśniejsze z lekkim odcieniem zielonym. Mszyce zimują w postaci jaj na trzmielinie, kalinie i jaśminowcu. Wiosną wylęgają się w nich mszyce bezskrzydłowe. Tam też rozwija się drugie, a niekiedy i trzecie pokolenie. W ostatnim pokoleniu pojawiają się samice uskrzydlone, które przelatują na buraki, bób, mak, fasolę, groch, ziemniak. Mszyce te dają początek następnym pokoleniom mszyc rozwijającym się w letnich roślinach żywicielskich. Mszyce uskrzydlone przelatują na inne rośliny i plantacje, jesienią zaś — na trzipielinę, kalinę i jaśminowiec, gdzie rodzą się samice składając jaja na pędach tych krzewów. Rozmnażaniu mszyc sprzyja ciepła wiosna i lato o małej ilości opadów. Pogoda chłodna i deszczowa hamuje rozwój mszyc. Mszyce wysysają soki z roślin, powodując w pierwszym roku wegetacji obumieranie liści, w drugim — kwiatów na nasiennikach, a przy dużej liczebności oraz suszy — całych roślin. Mszyce przenoszą ponadto wirusy powodujące żółtaczkę i mozaikę. Plantacje nasienne buraka cukrowego należy zakładać w dostatecznie dużej odległości od przemysłowych. Duże znaczenie mają wszystkie zabiegi uprawowe przyspieszające wzrost roślin, starsze bowiem rośliny są odporniejsze na żer szkodników. Należy także odchwaszczać pola, gdyż liczne gatunki chwastów są roślinami żywicielskimi mszyc i sprzyjają ich rozmnażaniu. Opryskiwanie stosuje się w czasie nalotu mszyc uskrzydlonych na plantacje i powtarza zależnie od potrzeby oraz użytego preparatu. Zalecane są następujące preparaty: Anthio (2,5—3,0 l/ha), Bi 58 EC (0,8 l/ha), Ekatin 25 (1—1,5 l/ha), Fekama dichłorvos 50 (0,6 l/ha), Cymbusz 10 EC (0,3 l/ha), Cymbusz 25 EC (0,12 l/ha), Decis EC (0,3 l/ha), Lannate 25 WP (0,7 l/ha), Ripcord 10 EC (0,3 1/ha), Fastac 10 EC (0,15 1/ha), Sherpa 25 EC (0,12 l/ha), Basudin 25 EC (1,5—2 1/ha), Pirimor 50 DP (0,25—0,5 kg/ha), Metasystox forte (0,4—0,6 1/ha), Metation E-50 (1 l/ha), Nuvacron 40 SCW (0,6—1 l/ha), Tinox 50 (0,4—0,75 1/ha) lub Winylofos płynny 50 (0,6 l/ha), Owadofos płynny 50 (1 1/ha). Na początku nalotu mszyc należy stosować wyższe dawki preparatów o dłuższym okresie działania, jak Metasystox, Ekatin, Anthio, Bi 58 EC, Nuvacron i Tinox 50. Pozostałe preparaty chroni^ rośliny przed mszycami tylko przez kilka dni i mają znacznie krótszą karencję, stąd ich duża przydatność do ochrony warzyw. Wyższe dawki preparatów zaleca się także na plantacjach nasiennych. Istnieje możliwość wysiewania preparatu Furadan 5 G razem z nasionami buraków, w dawce 20 kg/ha, Temik 10 G w dawce 10—12 kg/ha, Counter 5 G — 15 kg/ha, Dacamox 5 G — 20 kg/ha.