Pryszczarek kapustnik

Pryszczarek kapustnik występuje powszechnie na terenie całego kraju. Jego rzeczywiste znaczenie gospodarcze jest trudne do oceny, gdyż szkody są mylone ze szkodami wyrządzonymi przez chowacza podobnika. Pryszczarek kapustnik jest muchówką długości 1,5—3 mm, szarobrunatną z odwłokiem czerwonym, przypominającą kształtem komara. Jasnopomarańczotoa, beznoga larwa długości do 2 mm ma specjalne wyrostki umożliwiające wykonywanie skoków. Żerując w łuszczynach rzepaku larwy wysysają soki z młodych nasion oraz ze ścian łuszczyn. Uszkodzone łuszczyny skręcają się, przedwcześnie żółkną i pękają, wysypując nasiona. Zimują larwy w kokonach w glebie. Przepoczwarczają się wiosną, a muchówki przelatują na plantacje rzepaku, gdy temperatura powietrza przekracza 16°C. Samice składają jaja do młodych łuszczyn rzepaku, wykorzystują najczęściej otwory wygryzione przez chowacza podobnika. W jednej łuszczynie może żerować nawet 50 larw. Larwy przepoczwarczają się w glebie. Szkodnik ten daje kilka pokoleń w ciągu roku. Zapobieganie i zwalczanie. Ponieważ chowacz podobnik ułatwia pryszczarkowi kapustnikowi składanie jaj do łuszczyn, a ponadto terminy lotów obu szkodników są mniej więcej zbliżone, zaleca się jeden zabieg przeciwko chowaczowi podobnikowi, który będzie skutecznie niszczył pryszczarka.